Eiropas Komisijas Eiropas Zāļu aģentūru Uzraudzības amatpersonu darba grupa (The Working Group of Enforcement Officers (WGEO)

Darba grupas mērķis ir veicināt cilvēku un dzīvnieku veselības un labklājības aizsardzību, nodrošinot zāļu ražošanas un izplatīšanas normatīvā regulējuma ievērošanu, novēršot nelikumīgas darbības un veicinot informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm. Tā apvieno Eiropas zāļu aģentūru, muitas un tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjus.  Darba grupa ir izveidojis savu dalībnieku tīklu un ātrās reaģēšanas sistēmu, lai apmainītos ar konfidenciālu informāciju par viltotām vai nozagtām zālēm.