Veselības inspekcija piedalās Tabakas sastāvdaļu apakšgrupā, kuru 2014. gadā dibinājusi Eiropas Komisijas Tabakas politikas ekspertu grupa, lai izskatītu specifiskus jautājumus par sastāvdaļām un sniegtu viedokli normatīvā regulējuma pieņemšanas procesā. Dalība apakšgrupas sanāksmēs Veselības inspekcijai dod iespēju dalīties ar saviem novērojumiem par informācijas apstrādi vienotajā paziņošanas portālā EU-CEG un sniegt priekšlikumus par portālā nepieciešamajiem uzlabojumiem, lai datu apstrādi padarītu efektīvāku. Dalība apakšgrupā dod iespēju saņemt aktuālāko informāciju par tādiem jautājumiem kā prioritāro sastāvdaļu informācijas apstrāde, ekspertu paneļa darbība tabakas izstrādājumu ar raksturīgo smaržu identificēšanai.

Veselības inspekcija piedalās Elektronisko cigarešu apakšgrupā, kuru 2015. gadā dibinājusi Eiropas Komisijas Tabakas politikas ekspertu grupa, lai izskatītu specifiskus jautājumus par elektronisko cigarešu radīto risku sabiedrības veselībai un sniegtu viedokli normatīvā regulējuma pieņemšanas procesā. Dalība apakšgrupā dod iespēju saņemt no Komisijas aktuālāko informāciju par uzraudzībai būtiskiem jautājumiem un dalīties  ar citu dalībvalstu uzraudzības iestādēm par konkrētu prasību piemērošanu un uzraudzības pieredzi.