Veselības inspekcija kā kosmētikas līdzekļu kompetentā iestāde piedalās komitoloģijas procesā kosmētikas jomas tiesību aktu projektu apspriešanā un balsojumā, kad  Eiropas Komisijas ierosināti īstenošanas akti tiek pieņemti pārbaudes procedūrā. Sanāksmes notiek regulāri, trīs reizes gadā.

Veselības inspekcija kā kosmētikas līdzekļu uzraudzības iestāde piedalās Eiropas Komisijas Kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzības iestāžu sadarbības platformā (PEMSAC), kas dod iespēju apmainīties ar citu dalībvalstu uzraudzības iestāžu pārstāvjiem par konkrētu prasību piemērošanu un uzraudzības pieredzi. Veselības inspekcija kā kosmētikas līdzekļu uzraudzības iestāde piedalās Eiropas Komisijas Kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzības iestāžu sadarbības platformā (PEMSAC), kas dod iespēju apmainīties ar citu dalībvalstu uzraudzības iestāžu pārstāvjiem par konkrētu prasību piemērošanu un uzraudzības pieredzi.