Veselības inspekcijas eksperts ir valsts nominētais pārstāvis Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras (European Chemicals Agency - ECHA) Riska novērtēšanas komitejā, kas ir neatkarīgs ES ekspertu panelis ķīmiskās drošības jomā, veicot ķīmisko vielu bīstamības klasificēšanas pieteikumu, vielu lietošanas ierobežošanas pieteikumu un vielu lietošanas atļaušanas (licencēšanas) pieteikumu izvērtēšanu.

Arī kā tirdzniecībā esošo biocīdu uzraudzības iestāde Veselības inspekcija piedalās ECHA Ieviešanas informācijas apmaiņas foruma Biocīdu apakšgrupā, kas  dod iespēju apmainīties ar citu dalībvalstu uzraudzības iestāžu pārstāvjiem par  konkrētu prasību uzraudzības pieredzi un piedalīties kopīgos uzraudzības projektos.