Veselības inspekcija aicina plūdu skarto novadu iedzīvotājus pievērst īpašu uzmanību uzturā lietojamā dzeramā ūdens kvalitātei. Plūdu draudu gadījumā iedzīvotājiem jānodrošinās ar ūdens krājumiem. Uzturā ieteicams lietot vārītu vai fasētu dzeramo ūdeni.

Pirms plūdiem jāveic pasākumi, kas mazinās iespējamo  vides piesārņojumu un cilvēku veselības apdraudējumu, piemēram, jāizsūknē notekūdeņu bedres un jānodrošina, lai drošās vietās atrastos dažādas ķīmiskās vielas. 

Plūdu laikā akās var būt ieplūduši virszemes, arī kanalizācijas ūdeņi, kas var kļūt par akūtu zarnu infekciju - holeras, vēdertīfa, dizentērijas, kā arī  poliomielīta un vīrusa hepatīta A - izraisītājiem. Tikpat bīstamas ir peļu, žurku un citu grauzēju izplatītās leptospiroze un jersinioze, tāpēc Inspekcija aicina iedzīvotājus plūdu skartajos rajonos arī pēc plūdu beigām lietot uzturā vārītu ūdeni vai fasētu ūdeni.

Pēc plūdu seku novēršanas ir nepieciešams veikt pasākumus vides atveseļošanai, piemēram, aku, pagrabu un citu piesārņotu vietu attīrīšanu (izsmelšanu) un dezinfekciju. Akas ūdens pārbaude ir jāveic pašiem iedzīvotājiem. Ja ir aizdomas, ka akas ūdenī var būt nokļuvušas dažādas ķīmiskās vielas un/vai fekālais piesārņojums, ieteicams veikt ūdens analīzes laboratorijā.

Ja dzeramais ūdens  tiek piegādāts no centralizētajām ūdensapgādes sistēmām (ja dzeramā ūdens ņemšanas vieta ir bijusi plūdu zonā), pirms dzeramā ūdens apgādes atjaunošanas ūdens piegādātājiem jānodrošina kontroles paraugu noņemšana, lai pārbaudītu dzeramā ūdens atbilstību pastāvošajām prasībām pēc mikrobioloģiskiem rādītājiem.  Publiskām ūdens apgādes sistēmām (dzeramais jeb krāna ūdens) tiek veikta arī valsts uzraudzība un kontrole, t.sk. monitorings.

Rūpējoties par sabiedrības veselību, atbildīgajai pašvaldībai, kuras teritorijā vai īpašumā atrodas lokāla ūdens ņemšanas vieta, būtu jāveic tajā esošā ūdens kvalitātes pārbaude jebkurā dzeramā ūdens testēšanas jomā akreditētā laboratorijā. Savukārt Veselības inspekcijas speciālisti var piedāvāt iegūto testēšanas rezultātu izvērtēšanu, nosakot, vai pārbaudītais ūdens ir izmantojams pārtikā.

Ja tomēr, neskatoties uz preventīviem pasākumiem, tiek konstatēta slikta dūša, sāpes vēderā un caureja (pirmās zarnu infekcijas pazīmes) vai slikta dūša, paaugstināta temperatūra, ādas un acu ābolu dzelte, sāpes labajā paribē, tumšs urīns (vīrusa hepatīta pazīmes), nekavējoties jākonsultējas ar ārstu.