1. Izolē piesārņoto vietu un nodrošini labu telpas ventilāciju

Cilvēki un mājdzīvnieki jāizved no piesārņotās telpas, jānodrošina laba vēdināšana, atverot logu atverot logu un noslēdzot durvis uz citām telpām. Nepieciešams  izslēgt telpas sildītājus, ventilatorus, lai neveicinātu dzīvsudraba tvaiku izplatību visā telpā. Neļaujiet nevienam ar piesārņotiem apaviem staigāt pa citām telpām!


2. Dzīvsudraba pilieniņu, stikla lausku savākšana

Dzīvsudrabu  vienkārši  ir savākt no koka, linoleja, flīžu un jebkurām  līdzīgām gludām virsmām.

Ja dzīvsudrabs  ir nokļuvis uz  paklāja, aizkariem, porainiem apdares  materiāliem vai  absorbējošām virsmām - šie piesārņotie priekšmeti,  ja tas iespējams,  būtu jāutilizē attiecīgi iepakojot un nododot kā bīstamos atkritumus.

2.1. Drošības pasākumi:

 • Nelietot putekļu sūcēju – sūcot dzīvsudraba tvaiki izplatīsies telpā un var palielināt iedarbību un dzīvsudraba izplatību telpā, putekļu sūcējs tiks piesārņots ar dzīvsudrabu.

 • Nelietot sukas un birstes – slaukot palielināsies pilieniņu izplatība un piesārņojums.

 • Neizmest kanalizācijā – dzīvsudrabs var palikt cauruļvados, radot problēmas turpmāk.

 • Neiesaistīt dzīvsudraba savākšanā bērnus.

 • Nemazgāt ar dzīvsudrabu piesārņotu apģērbu veļas mašīnā. Lielākai drošībai dzīvsudraba savākšanā lietotos cimdus, apģērbu un apavus rūpīgi ievietot aizveramā atkritumu maisā un nodot kā bīstamos atkritumus.

 • Nelietot sadzīves tīrīšanas līdzekļus! Tas nepalīdz, bet hloru un amonija sāļus saturoši līdzekļi var radīt vēl toksiskākus dzīvsudraba savienojumus.

 • Dzīvsudraba savākšanas laikā nestaigāt apkārt – uz citām telpām, tā palielinot piesārņoto platību. Telpu vēdināšanu, sildierīču atslēgšanu pirms dzīvsudraba savākšanas censties nodrošināt pēc iespējas mazāk pārvietojoties pa piesārņoto telpu, ja tas nav iespējams – apavi pēc tam noteikti jāutilizē.

 • Dzīvsudraba savākšanas brīdī noņemt juvelierizstrādājumus (gredzenus, auskarus u.c. rotaslietas), jo tās var tikt sabojātas.

 • Visi dzīvsudraba savākšanā izmantotie materiāli jāievieto un līdz nodošanai bīstamo atkritumu savākšanas vietās jāuzglabā noslēgtā iepakojumā.

 • Dzīvsudrabu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos! Sadzīves atkritumos nedrīkst izmest arī ar dzīvsudrabu piesārņotus un dzīvsudrabu saturošus priekšmetus.

2.2. Nepieciešamie piederumi dzīvsudraba savākšanai:

 • Atkritumu maisi
 • Aizverami plastmasas maisiņi
 • Gumijas, nitrila vai lateksa cimdi
 • Mutes maska vai sejas aizsegs
 • Papīra dvieļi vai salvetes (mitri) vai kartona gabals
 • Pipete (acu pilienu) vai šļirce
 • Līmlente
 • Neliela otiņa
 •  Lukturītis
 • Pulverveida sērs vai cinka putekļi vai dzelzs hlorīda (FeCl3) ūdens šķīdums vai vara plāksnīte vai 20% kālija permanganāta šķīdums vai ūdeņraža pārskābe (dzīvsudrabs viegli veido cietas amalgāmas ar dažādiem metāliem (Cu, Zn, Sn, Fe), kuras tālāk apstrādā kā cietos atkritumus)

2.3.  Dzīvsudraba savākšana:

Vienreizlietojamos darba cimdos  ar samitrinātu  papīra dvieli vai mitru salveti ar cieta kartona  gabaliņa palīdzību  savāc uz cieta papīra vai kartona dzīvsudraba pilieniņus un ievieto traukā ar noslēdzamu vāku (var ieliet nelielu daudzumu ūdens; ūdens ierobežo dzīvsudraba izgarošanu) vai aiztaisāmā plastmasas maisiņā. Savākšanai var izmantot acu pipeti vai līmlenti. Trauku vai aizveramu plastmasas maisiņu ar dzīvsudraba pilieniņiem ievieto lielākā atkritumu maisā, kurā ievieto arī visus savākšanā izmantotos piederumus un materiālus (cimdus, salvetes, pipeti u.c.) un nodod bīstamo atkritumu savākšanas vietās (skatīt informāciju zemāk).

 Piesārņoto vietu  pārbaudīt, izgaismojot to ar lukturīti - spīdinot lukturīti gar grīdas virsmu, lai saskatītu nepamanītos zaigojošos pilienus.

 • Ļoti sīkus dzīvsudraba pilienus, kā arī grūti aizsniedzamas vietas, apstrādā ar cinka putekļiem vai pulverveida sēru un tad savāc, saslauka ar birstīti kā cietos atkritumus.
 • Piesārņoto vietu var apstrādāt ar dzelzs hlorīda (FeCl3) ūdens šķīdumu, kas pārvērš dzīvsudrabu par neiztvaikojošu un ļoti maz šķīstošu kalomelu HgCl2. Pēc tam visu virsmu apstrādā ar sēra pulveri, kas kalpo kā kalomela absorbents, vienlaicīgi veidojot amalgamu arī ar gadījuma pēc neizreaģējošo dzīvsudrabu.
 • Sīkos pilieniņus var savākt  apstrādājot tos ar sēra pulveri – izveidojas dzīvsudraba sulfīds, kuru savāc, saslauka ar birstīti kā cietos atkritumus.
 • Samitrina  lupatu kālija permanganāta šķīdumā savāc, saslauka izlijušo dzīvsudrabu. Pēc tam  lupatu uzglabāt iegremdētu kālija permanganāta šķīdumā kādā traukā. Kālija permanganāta vietā var izmantot arī ūdeņraža pārskābi.
 • Sīkus dzīvsudraba pilienus no grīdas šķirbām var savākt arī ar vara vadiņu palīdzību (piemēram, nelielas, no smalkiem elektrības vadiņiem izveidotas "slotiņas" palīdzību)- dzīvsudrabs "uzsūksies" veidojot amalgalmu ar varu. Pēc tam šie vara vadiņi jāutilizē tā pat kā jebkurš cits ar dzīvsudrabu piesārņots materiāls.

Līdzīgi savāc arī saplīsušas kompaktās fluorescences lampas lauskas, tikai šajā gadījumā dzīvsudraba daudzums ir tik neliels (apmēram 5mg), ka dzīvsudraba pilieniņi nav saskatāmi. Lauskas ievieto aizveramā stikla vai plastmasas traukā un nodod kā bīstamos atkritumus.

Ja dzīvsudrabs ir izplūdis uz porainiem priekšmetiem, piemēram, paklāja vai audumiem, tad ja iespējams labāk ir piesārņoto vietu ar asu nazi izgriezt un rūpīgi ievietot aizveramā atkritumu maisā un nodod bīstamo atkritumu savākšanas vietās.

Nepieciešams turpināt telpas rūpīgu vēdināšanu vismaz 2 dienas.


! Jāatceras, ka lielāku dzīvsudraba daudzumu savākšanai ir  nepieciešama profesionālu tīrīšanas speciālistu palīdzība, zvanot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.


3. Dzīvsudraba atkritumu nodošana:

Informācija interneta vietnē: www.atkritumi.lv/lv/skirosana

Rīgā un Olaines novadā sīkāka informācija pa tālr. 67612259 (darbadienās no plkst.9.00-17.00) vai e-pastu: bao@bao.lv (visu diennakti) vai internetā – www.bao.lv