2021.gada 24.oktobrī plašsaziņas līdzeklis CNN jeb The Cable News Network ziņoja par miljoniem lietotu medicīnisko cimdu importu ASV, norādot, ka cimdi importēti no Taizemes, Bangkokas. CNN norāda, ka importētajos medicīnisko cimdu iepakojumos bija cimdi, kas bija netīri, joprojām notraipīti ar asinīm un citiem trūkumiem. Pārbaudes laikā pie Paddy the Room Trading Company tika konstatēti vairāki simti atkritumu maisi ar izlietotiem medicīniskiem cimdiem. Darbinieki, veicot mazgāšanu, krāsošanu un sterilizāciju, centās padarīt cimdus kā jaunus, kā rezultātā cimdi tika iepakoti tirdzniecības iepakojumā un importēti uz dažādām pasaules valstīm.  

Lai apliecinātu cimdu atbilstību prasībām, Paddy the Room Trading Company izplatītājiem/ importētājiem iesniedza TUV NORD testēšanas pārskatus, kas pēc CNN izmeklējumiem, tika konstatēts kā viltots.

CNN izmeklēšanas ziņojumā arī teikts, ka Taizemē joprojām ir daudz šādu noliktavu. kas nopelna miljonus, veicot nekvalitatīvu cimdu eksportu uz ASV un citām pasaules valstīm, ņemot vērā to trūkumu pandēmijas laikā.

Lūgums izplatītājiem/ importētājiem iepazīties ar CNN izmeklējuma rezultātiem (https://edition.cnn.com/2021/10/24/health/medical-gloves-us-thailand-investigation-cmd-intl/index.html) un pirms importa procedūras pārliecināties par medicīnisko ierīču atbilstību prasībām.

Inspekcija atgādina – gadījumā, ja tiek konstatētas neatbilstības vai negadījums, importētājiem un izplatītājiem jārīkojas atbilstoši Regulas 2017/745 13. un 14. pantā noteiktajam - jāinformē ražotājs, ražotāja pilnvaroto Eiropas Savienības pārstāvi, paziņoto struktūru un kompetentās iestādes.