Bezvadu informācijas pārnešana un mobilie sakari mūsdienās ir pašsaprotamas lietas - ar augstfrekvences elektromagnētisko  lauku (EML)  palīdzību tiek pārnestas tālruņa sarunas, attēli, mūzika, interneta dati u.c. informācija. Visbiežāk, protams, tiek izmantoti mobilie sakari – mobilie tālruņi, viedtālruņi u.c., kur informācijas pārnešanai izmanto GSM (Global System for mobile communication) standartu: 900MHz (D-tīkls) un 1800MHz (E-tīkls) un UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) standartu – frekvenču diapazonā starp 1900MHz un 2170MHz.   Elektromagnētiskos laukus (EML)  mūsu maņu orgāni neuztver. Mobilo sakaru tehnoloģijas ir jaunas un arvien vairāk tiek ieviestas jaunas inovācijas, kādēļ pieaug bažas par EML iespējams arvien pieaugošu nelabvēlīgu iedarbību uz cilvēku veselību, īpaši bērnu veselību.

Starptautiskās  komisijas aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu (ICNIRP) eksperti, sniedzot regulārus pārskatus, ir pārliecināti, ka saskaņā ar pašreizējām zinātnes un tehnikas atziņām, esošo EML robežvērtību ievērošana aizsargā visas iedzīvotāju grupas no nevēlamas EML iedarbības. Pasaules Veselības organizācija (PVO) ir apkopojusi vairāk kā 25000 zinātnisko publikāciju – pētījumu rezultātus par EML ietekmi uz veselību. Zinātniskie pētījumi    EML jomā tiek veikti visā pasaulē. Neskatoties uz to, ka līdz šim atklātie veselības efekti ir niecīgi, pētījumi turpinās. Ir vairākas zinātnieku grupas, kas iesaka ievērot stingrākus piesardzības pasākumus  un ievērot stingrākas normas, lai izvairītos no līdz šim vēl pat nepierādītiem veselības riskiem.

Kā zināms, EML iedarbības atšķirības uz dzīvām būtnēm ir  saistītas ar EML frekvenci un darbības intensitāti jeb jaudu: zemas frekvences EML (strāvas pārvade, elektriskās ierīces un aparāti u.c.) magnētiskā lauka daļa var salīdzinoši dziļi iespiesties organismā un radīt elektrisko strāvu, bet  ja tiek pārsniegtas sliekšņa vērtības izraisīt nervu un muskuļu šūnu kairinājumus (mājsaimniecībās tik stipras intensitātes EML  netiek konstatēti);

Augstfrekvences EML (radio, TV, mobilie sakari, mikroviļņu krāsnis u.c.) iedarbības gadījumā enerģija tiek absorbēta uz ķermeņa virsmas – virspusējos audos, un  pārveidojas siltuma enerģijā. Cilvēka ķermenis šo siltumu izlīdzina, atkarībā no organisma vielu maiņas un izmēriem. Caur audiem, kas labi vada elektrību, lielākā daļa EML enerģijas absorbējas virsējās kārtās un nenonāk dziļāk esošajos orgānos, t.sk. arī neietekmē grūtniecības laikā - augli.

Lai izvairītos no audu sasilšanas efekta, ir noteiktas robežvērtības, kas balstās uz termiskās iedarbības sliekšņa vērtību – fizioloģiski atbilstošu temperatūras kāpumu, kas nerada kaitējumu veselībai. Enerģijas absorbcijas spējas jeb pakāpes (t.s. SAR) vērtība visam ķermenim  ir 4W/kg svara –  šajā gadījumā cilvēka organisms reaģēs ar svīšanu un nelielu asins plūsmas palielināšanos. Vispārējas drošības dēļ daudz mazāka SAR robežvērtība tiek pieņemta visai sabiedrībai– 0,08W/kg. Šī robežvērtība tiek izmantota arī saistībā ar mobilo sakaru bāzes staciju antenu un mobilā tālruņa antenu iedarbību. Eksperti uzskata, ka ievērojot šīs robežvērtības, nebūs nelabvēlīga ietekme uz veselību.  

Mobilo sakaru  standarta atbilstības nodrošināšanai (ilgstošai novērtēšanai)  ir noteiktas EML intensitātes robežvērtības GSM standartam: GSM 900 – 41V/m, GSM 1800 – 57V/m, UMTS standartam – 61V/m. Drošības attālumu ievērošana (daži metri no antenas) garantē, ka robežvērtības visur tiek ievērotas un ilgstoša uzturēšanās neradīs veselības problēmas. Pēc mobilo sakaru bāzes stacijas uzstādīšanas veiktie mērījumi, t.sk. arī Latvijā, parasti ir apmēram 0,05-1% no robežvērtību lieluma.

Mobilo tālruņu aparāti, sarunas vai datu pārnešanas  režīmā, emitē EML. Cik daudz EML uzņem organisms, ja antena atrodas tuvu galvai?

Sliktos sakaru uztveres apstākļos vai arī  ilgstošas telefona sarunas gadījumā var konstatēt temperatūras paaugstināšanos galvas rajonā – apmēram par 1/10 daļu grāda (normālo svārstību robežās). Raidīšanas jauda ir atkarīga no savienojuma kvalitātes un arī no esošā aparāta standarta. Maksimālā raidīšanas jauda ir 2W, bet parasti pie laba savienojuma tā ir apmēram 0,2-0,3W.

Tālruņa aparāti ir izgatavoti, ievērojot EN 50360 – atbilstību specifiskajai absorbcijas pakāpei SAR -2W/kg galvai. SAR vērtību ierīcēm nosaka saskaņā ar EN 50361. Tālruņu ražotāji SAR vērtības aparātiem nosaka saistībā ar Eiropas normām EN 62209-1 (pielietojums „telefons pie auss”) un EN 622209-2 (pielietojumā „nēsā pie ķermeņa”) Visi mērījumi tiek veikti akreditētās laboratorijās. SAR maksimālā vērtība nedrīkst pārsniegt 2W/kg.

Saistībā ar augstfrekvences EML iedarbību tiek pētīti EML  iedarbības efekti, kas nav saistīti ar siltuma rašanos audos, t.s. atermiskie  efekti – t.i., bioloģiskie efekti, kas izraisa citas ķermeņa reakcijas. Galvenokārt tiek pētīta iedarbība uz  centrālo nervu sistēmu, jo EML iedarbības zona ir tuvāk galvai. Tiek novērtētas galvas smadzeņu strāvas, uztveres spējas, hormonu izdalīšanās traucējumi (it īpaši melatonīna), miega traucējumi, koncentrēšanās un uzmanības spējas, kā arī troksnis ausīs. Saistībā ar šiem iedarbības efektiem izvērtē arī iespējamos iedzimtības traucējumus un ļaundabīgo audzēju risku. Atermālo  efektu pētniecībai ir veikti starptautiski nozīmīgi pētniecības projekti:

INTERPHONE pētījums (2001-2010) – mobilo tālruņu lietošanas iespējamā saistība ar smadzeņu audzējiem (gliomu, meningeomu), dzirdes nerva un gl.parotis audzējiem – 13 valstis un Starptautiskā vēža pētniecības aģentūra izvērtēja risku.  10 gadu laikā nenovēro būtisku riska palielinājumu, tomēr ilgstošākas  un intensīvākas mobilo telefonu lietošanas gadījumos novēro nedaudz palielinātu risku.

CEFALO pētījums  (2004-2008) – starptautisks „gadījumu – kontroles” pētījums   bērniem un jauniešiem vecumā no 7-19 gadiem – neatrada cēloņsakarību starp mobilo tālruņu lietošanu un smadzeņu audzēju izplatību.  Pašreiz turpinās pētījumu projekts  bērniem – Mobi-Kids-Study. Projektā piedalās eksperti no 16 valstīm, vadošā valsts – Portugāle.

Ir izteikts PVO ICNIRP  un Eiropas Komisijas zinātnisko komiteju ekspertu  viedoklis, balstoties uz pašreizējām zinātnisko pētījumu atziņām, ka  noteikto robežvērtību robežās nevar rasties atermālie efekti. Tomēr zinātnē pastāv arī gluži pretējs viedoklis, ka robežvērtības neaizsargā pret atermālo efektu rašanos. Diskusijas turpinās. Vācijas un Austrijas ārstu grupas viedoklis tika izteikts t.s. „Freiburgas uzsaukumā”, kurš brīdina par iespējamām briesmām – asinsspiediena paaugstināšanos, sirds ritma traucējumiem, galvas sāpēm, nogurumu, vēzi u.c. EML iedarbība aptverot gandrīz visas slimības. Tomēr trūkst izskaidrojuma kā EML var izsaukt šīs slimības un kādas ir sakarības.

Tomēr ir jāpievērš uzmanība  EML iedarbībai pie ilgstošas mobilo tālruņu lietošanas sarunām, ja atrodas aparāts tuvu galvai.

Bez tam palielinās mobilo tālruņu  izmantošana bērniem un jauniešiem, parādās jaunas tālruņu izmantošanas iespējas.

 

Vai bērni un jaunieši reaģē jutīgāk?

Zinātnieki uzskata, ka bērniem un jauniešiem ir salīdzinoši augstāka  EML ekspozīcija uz galvu -  ausi, galvas ādu, galva kausa kauliem, ir Iespējama EML absorbcija kaulos. Ja arī jau apmēram 5 gadu vecumā galvaskausa apkārtmērs un kaulu biezums atbilst pieaugušam cilvēkam, tomēr pastāv liela atšķirība nervu sinapšu skaita un nervu apvalku mielinizācijas pakāpē. Atšķiras arī audu dielektriskās īpašības. Francijas pētnieku  aprēķini parāda, ka EML  absorbcija bērnu galvā ir lielāka. 2008.gada pētījums Zviedrijā – bērniem un pusaudžiem ir lielāka iespēja iegūt smadzeņu audzējus iespējams vēlākajā  dzīves laikā, ja ir agrīnā vecumā sākuši lietot mobilo tālruni. Ir pētījumi, ka cilvēkiem, kas uzsākuši lietot mobilo tālruni pirms 20 gadu vecuma, ir pieckārt lielāks smadzeņu audzēju risks. Pēc 20 gadu vecuma, kad smadzenes jau ir pilnībā attīstījušās – risks samazinās. Tomēr citi zinātniskie pētījumi neparāda ticamus datus par īpašu bērnu un jauniešu jutīgumu.

Lietojot mobilo tālruni, antena izstaro nepieciešamo enerģiju, lai raidītu un uztvertu informāciju, cilvēka galva atrodas tiešā antenas tuvumā (atrodas EML tuvajā laukā), tādēļ  arī 2011.gadā Starptautiskā vēža pētniecības aģentūra augstfrekvences EML klasificē kā iespējami kancerogēnus cilvēkam – 2B grupā.

(2B grupa – aģents ir iespējami kancerogēns cilvēkam. Šī klasifikācija attiecas uz aģentiem, par kuriem ir ierobežoti pierādījumi par vēzi cilvēkiem, un mazāk kā pietiekami eksperimentāliem dzīvniekiem).  Starptautiskā vēža pētniecības aģentūra savu lēmumu pamato ar arvien pieaugošu mobilo tālruņu lietošanu un iespējamu smadzeņu audzēja (gliomas) risku.

Uztvertās EML enerģijas daudzums galvā ir atkarīgs no tālruņa aparāta formas, antenas tipa un novietojuma pie galvas, no izmantotās raidīšanas frekvences un telefona izmantošanas ilguma. Katram tālruņa aparātam ir noteiktas maksimālās raidīšanas jaudas, noteikta SAR vērtība. Reāli modernie aparāti darbojas pie zemākām raidīšanas jaudām nekā maksimāli noteiktā. Bieži vien modernie tālruņi un viedtālruņi raida  saskaņā ar UMTS standartu, kas ir ar mazāku izstarojuma intensitāti. GSM standarta gadījumā sarunas izsaukšana notiek  ar maksimālo jaudu, kamēr UMTS standarts – raida otrādi, t.i., sāk ar mazāko raidīšanas jaudu, pēc tam palielinot jaudu pēc nepieciešamības.

 

Zinātnieki un  ārsti iesaka:

 

  • Ievērot, lai būtu labs savienojums;
  •  Ierobežot sarunu ilgumu;
  • Labāk izmantot t.s. bezroku ( hand-free) ierīces;
  • Pērkot ierīci, ņemt vērā SAR vērtību; SAR vērtība līdz 0,6W/kg tiek uzskatīta par starojuma brīvu, Ir konstatēts, ka apmēram 37% viedtālruņu ietilpst šajā grupā.
  •  Veicināt ziņojumu  sūtīšanu;
  • Vecākiem būtu jāizrunā ar bērniem iespējamie veselības riski  mobilo tālruņu lietotājiem un jānosaka  prasības tālruņa izmantošanai, piemēram, izmantot internetu vai e-pastus tikai pie laba sakaru savienojuma vai caur WLAN.

 

WLAN – izmanto augstas frekvences radio signālu, lai pārnestu un saņemtu datus noteiktā nelielā attālumā (bez tradicionālā kabeļu tīkla).

Bluetooth atvieglo bezvadu aparātu tīklu īsos attālumos. 2400- 2480MHz jomā raida 3 jaudas klasēs - I – 100mW, kā maksimums  apmēram 100m; II – 2,5W kā maksimums 50m; III – 1mW attiecīgi  10m.

WLAN bezvadu pieejas punkti viesnīcās, stacijās, lidostās raida 2400MHz. Nākotnē arī raidīs 3 klasēs – 100mW (2400MHz0; 200mW (5150 -5725MHz); 1000mW (5470-5725MHz).

Pēc pašreizējiem pētījumu datiem WLAN  nerada veselības risku.

 

Izmantota informācija

 

www.allum.de/stoffe-und-ausloeser/mobilfunk

„Kinderumwelt” gGmbH – Bērnu vide: Alerģija, vide un veselība  mājas lapas: www.allum.de