Veselības inspekcija kopš 2019. gada sadarbībā ar VID Muitas pārvaldi piedalās Baltijas valstu un Polijas projektā par importēto preču atbilstību. Ik gadu kopīgā sanāksmē tiek apspriesti iepriekšējo kontroļu rezultāti un panākta vienošanās, kurām  produktu grupām un prasībām  pievēršama uzmanība nākamā periodā.  Kosmētikas līdzekļu jomā īpaša uzmanība tika pievērsta alerģiju izraisošiem konservantiem, kas ir aizliegti kosmētikas līdzekļos, kurus nenoskalo. Sadarbībā ar muitu  novērsta veselībai nedrošu kosmētikas līdzekļu ievešana Latvijā no trešajām valstīm, identificēti importētāji, kuriem turpmākās kontrolēs jāpievērš pastiprināta uzmanība, un jauni importētāji.