Farmācija Informācija

No 2019. gada 9. februāra visā Eiropas Savienībā, arī Latvijā, piemērojama prasība par drošuma elementu un iepakojuma neskartības pazīmes izvietošanu uz vairuma recepšu un dažu bezrecepšu zāļu ārējā iepakojuma, nodrošinot, ka ražotāja iepakotās zāles ir autentiskas.

Veselības inspekcija atgādina par zāļu verifikācijas (autentiskuma pārbaudes) kārtību zāļu lieltirgotavās un vērš uzmanību uz ikdienā obligāti veicamajām darbībām.

 

Infografika par zāļu verifikācijas (autentiskuma pārbaudes) kārtība zāļu lieltirgotavās