Veselības aprūpes profesionālās un darbspējas ekspertīzes kvalitātes pārbaude

Veselības inspekcija veic ekspertīzes un sniedz atzinumus par veselības aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitāti ārstniecības iestādē. Ekspertīzes tiek veiktas, izskatot pacientu, juridisko personu un tiesībsargājošo institūciju, kā arī nevalstisko organizāciju iesniegumus par veselības aprūpes kvalitāti un darbspējas kvalitāti ārstniecības iestādēs. 

Atkarībā no konstatētajiem pārkāpumiem, Veselības inspekcija var izteikt rakstisku aizrādījumu, vai piemērot administratīvo sodu: brīdinājumu, naudas sodu ārstniecības personām vai ārstniecības iestādes vadītājam, kā arī lūgt Latvijas Ārstu biedrību izvērtēt ārsta sertifikāta atbilstību. Ja Veselības inspekcija saskata iespējamas noziedzīga nodarījuma pazīmes, lietas materiāli tiek pārsūtīti tiesībsargājošām institūcijām.

Iesniegums Inspekcijai par veselības aprūpi