Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atzinums tiek sagatavots, lai izvērtētu testēšanas rezultātā iegūto rādītāju atbilstību prasībām. Atzinuma sagatavošana ir maksas pakalpojums.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu Veselības inspekcijā jāiesniedz pieteikums un testēšanas pārskats.

Speciālists ir tiesīgs pieprasīt papildus dokumentus.

Pieteikumu pakalpojuma saņemšanai iespējams iesniegt elektroniski e-adresē:

  • izvēlas veidlapu "Atzinums par testēšanas rezultātiem (mikrobioloģiskās, ķīmiskās, fizikālās)";
  • aizpilda veidlapu un nospiež izvēlni "Saglabāt";
  • pievieno iesniegumam pielikumus un/vai izvērstāku ziņas tekstu;
  • pārbauda sagatavotā iesnieguma saturu un nospiež izvēlni "Sūtīt".

2. Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Atzinumu par parauga izmeklējuma rezultātiem klients var saņemt atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:

  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
  • pa pastu;
  • klātienē.

Veidlapas un citi dokumenti

Normatīvie akti

Maksājumi

Pozīcija Cena
Speciālista atzinuma sagatavošana par mikrobioloģiskās, ķīmiskās un fizikālās testēšanas rezultātiem 23.76 EUR