Cena
Skatīt maksājumus
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Projekta higiēnas prasību ievērošanas novērtēšana (atzinums par būvprojektu)

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē visā Latvijā

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
 • Pirmdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē visā Latvijā

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
 • Pirmdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Izvērtēt projekta atbilstību higiēnas prasībām. Gadījumos, ja saskaņā ar Būvnoteikumu 95.punktā minēto, iepriekš izdoto tehnisko un īpašo noteikumu prasības nevar izpildīt, un līdz ar to būvprojekta tehniskie risinājumi ir saskaņojamie institūcijās, kas izdevušas attiecīgos noteikumos, saskaņot paredzamo atkāpju no tehniskajiem noteikumiem

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai Veselības inspekcijā iesniedzams pieteikums un tam pievienojamie dokumenti.
  Lai iesniegtu pieteikumu un dokumentus elektroniski portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums "Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai".
  Iesniedzamie dokumenti:
  - pieteikums;
  - projekts (oriģināls);
  - projekta titullapas kopija;
  - paskaidrojuma raksta kopija;
  - juridiskām personām papildus arī reģistrācijas apliecības kopija.

  Atzinuma sagatavošana ir maksas pakalpojums.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Atbilde tiks sniegta pieteikumā norādītajā atbildes saņemšanas veidā.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Pieteikums

Maksājumi

PozīcijaCena
Atzinuma sagatavošana par vides faktoru ietekmi uz veselību, būvprojekta novērtēšana (pēc ierosinātāja pieprasījuma)31.10 EUR

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).

Normatīvie akti:

Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 112; 1997.07.01.)

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-01"Būvprojekta saturs un noformēšana"
(Ministru kabinets; noteikumi; 370; 2001.11.01.)

Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 675; 2014.01.01.)

Saņemt pakalpojumu