Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ņemot vērā ārējo normatīvo aktu prasības, vispārējās higiēnas normas, tiek izvērtēta produkta sastavdaļu un to savstarpējo attiecību atbilstība deklarētajām produkta īpašībām, to bīstamība cilvēka veselībai ar mērķi aizsargāt patērētāju veselību un nodrošināt drošu un nekaitīgu darba vidi. Rezultātā tiek izsniegts dokuments HIGIĒNAS NOVĒRTĒJUMS. Šis ir maksas pakalpojums.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana
Līdz ar aizpildītu pieteikumu iesniedzami dokumenti:

 • ražotāja kvalitātes atbilstības sertifikāts;
 • produkta drošības datu lapa;
 • produkta raksturojums un lietošanas norādījumi;
 • izejvielas kvalitātes sertifikāts;
 • importētajam produktam testēšanas rezultāti.

Speciālists ir tiesīgs pieprasīt papildus dokumentus.
Ja pieteikums un tam pievienojamie dokumenti tiek iesniegti e-adresē :

 • izvēlas veidlapu "Produktu higiēnas novērtējums";
 • aizpilda veidlapu un nospiež izvēlni "Saglabāt";
 • pievieno iesniegumam pielikumus un/vai izvērstāku ziņas tekstu;
 • pārbauda sagatavotā iesnieguma saturu un nospiež izvēlni "Sūtīt".

2. Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu klients var saņemt atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:

 • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
 • pa pastu;
 • klātienē.

Veidlapas un citi dokumenti

Maksājumi

Pozīcija Cena
Produkta higiēnas novērtējums un dokumenta noformēšana (pakalpojums nav noteikts normatīvajos aktos un tiek sniegts pēc personas brīvprātīga pieprasījuma) 92.86 EUR