Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums nodrošina iespēju, ja tiek organizēti semināri, konferences, kongresi, konkursi, izstādes un citi pasākumi, kuros tiek reklamētas zāles, pasākuma organizētajiem vai reklāmas devējiem, ja reklāmas devējs nav pasākumu organizētājs, iesniegt Veselības inspekcijai informāciju norādot pasākuma organizētāju, sponsoru, zāļu reklāmas devēju, par zāļu reklāmu atbildīgās personas, uzaicināto dalībnieku loku, pasākuma norises vietu un laiku, kā arī sniedzot pasākuma programmas aprakstu, elektroniskā veidā.
Pakalpojums ir bezmaksas.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai iesniegtu paziņojumu „Paziņojums par zāļu reklāmas semināru” nepieciešams aizpildīt paziņojuma veidlapu, pārbaudīt aizpildītā paziņojuma saturu un iesniegt to elektroniski Veselības inspekcijai - izmantojot drošu elektronisko parakstu vai www.latvija.lv izvēloties e-pakalpojumu "Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomā".

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Saņemtā informācija tiek apkopota un uzglabāta Veselības inspekcijas sistēmā. Izvērtējot saņemto informāciju Veselības inspekcija var veikt zāļu reklāmas kontroli.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - nav.

Paziņojums par zāļu reklāmas  semināru jāiesniedz septiņas dienas pirms attiecīgā pasākuma norises

Normatīvie akti - Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus
(Ministru kabinets; noteikumi; 378; 2011.05.21.)

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Komercprakses nodaļa

kn [at] vi.gov.lv
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012