Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pēc klienta pieprasījuma Veselības inspekcija veic parauga ņemšanu dzeramajam ūdenim, atklāto ūdenstilpju ūdenim, kuģa notekūdeņiem. Klients saņem pakalpojumu – tiek paņemts paraugs.

Procesa apraksts

1. Pakalpojuma pieprasīšana
Pirms pakalpojuma izpildes ir pieejama bezmaksas konsultācija par paraugā nosakāmajiem rādītājiem.
Ja klients vēlas saņemt speciālista atzinumu par parauga izmeklējumu rezultātiem, tad ir nepieciešams to norādīt pie pakalpojuma pieprasījuma.
Lai pieteiktos pakalpojumam Veselības inspekcijā iesniedzams aizpildīts pieteikums.

Speciālists ir tiesīgs pieprasīt papildus dokumentus.

Piesakoties pakalpojumam elektroniski e-adresē:

  • izvēlas veidlapu "Atzinums par testēšanas rezultātiem (mikrobioloģiskās, ķīmiskās, fizikālās)";
  • aizpilda veidlapu un nospiež izvēlni "Saglabāt";
  • pievieno iesniegumam pielikumus un/vai izvērstāku ziņas tekstu;
  • pārbauda sagatavotā iesnieguma saturu un nospiež izvēlni "Sūtīt".

Šis ir maksas pakalpojums.

2. Pakalpojuma saņemšana
Veselības inspekcijas speciālists sazinās ar klientu un precizē klienta vēlmes. Klientam jāveic samaksa par pakalpojumu, pamatojoties uz Veselības inspekcijas izsniegtu rēķinu, kas izrakstīts saskaņā ar Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi. Klients saņem pakalpojumu – tiek paņemts paraugs.

Atzinumu par parauga izmeklējuma rezultātiem klients var saņemt atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:

  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
  • pa pastu;
  • klātienē.

Veidlapas un citi dokumenti

Normatīvie akti

Maksājumi

Pozīcija Cena
dzeramajam ūdenim 34.38 EUR
atklāto ūdenstilpju ūdenim 33.57 EUR
kuģa notekūdeņiem 45.92 EUR
citam paraugu veidam 33.30 EUR