Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Dzeramā ūdens piegādātājs katru gadu līdz nākamā gada 1. janvārim izstrādā dzeramā ūdens monitoringa programmu un iesniedz saskaņošanai Veselības inspekcijai (pirms monitoringa īstenošanas).

Papildus tam ūdens piegādātājs vismaz divas reizes gadā veic ūdensapgādes sistēmas iekārtu profilaktisko dezinfekciju, pēc kuras ir jāpārliecinās par veiktās dezinfekcijas efektivitāti. Šī izmeklējumu programma ir saskaņojama Veselības inspekcijā katru gadu pirms dezinfekcijas īstenošanas.

Veselības inspekcija izskata iesniegtās programmas, veic korekcijas, ja nepieciešams, un saskaņo programmas, izsniedzot saskaņotās programmas eksemplāru.

Monitoringa programmu un izmeklējumu programmu var iesniegt Veselības inspekcijā vienlaicīgi vai arī katru programmu var iesniegt atsevišķi.

Šis ir bezmaksas pakalpojums.

1. Pakalpojuma pieprasīšana

Programmu saskaņošanai nepieciešamie dokumenti:

  • Pieteikuma veidlapa Veselības inspekcijas saskaņojuma saņemšanai
  • Dzeramā ūdens monitoringa programmas veidlapa
  • Dzeramā ūdens izmeklējumu programmas veidlapa pēc dezinfekcijas veikšanas

Dokumentus iesniedz, izmantojot E-adresi, e-pasta adresi vi@vi.gov.lv, pa pastu vai klātienē.

2. Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu – saskaņoto programmu - klients saņem atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:

  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
  • pa pastu;
  • klātienē.

 

Saņemt pakalpojumu