Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Dzeramā ūdens monitoringa programmu saskaņošana

Klātienē visā Latvijā

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
 • Pirmdienās8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Otrdienās8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Trešdienās8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Ceturtdienās8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Piektdienās8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

Klātienē visā Latvijā

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
 • Pirmdienās8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Otrdienās8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Trešdienās8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Ceturtdienās8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Piektdienās8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • SestdienāsSlēgts
 • SvētdienāsSlēgts
 • CitiSlēgts

Veselības inspekcija saskaņo dzeramā ūdens monitoringa programmas atbilstoši Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumiem Nr.671 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.
Lai garantētu dzeramā ūdens drošuma un kvalitātes uzraudzību, ne tikai valsts, bet arī ūdens piegādātājs veic monitoringu un izmeklējumus pēc dezinfekcijas veikšanas, kuru apjoms un nosakāmie rādītāji iepriekš saskaņojami Veselības inspekcijā. Dzeramā ūdens piegādātāji un komersanti (pārtikas uzņēmumu pārstāvji) katru gadu (līdz kārtējā gada sākumam) izstrādā monitoringa programmu un iesniedz saskaņošanai Veselības inspekcijai. Ūdens piegādātāji iesniedz saskaņošanai dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programmas, izmeklējumu programmas pēc dezinfekcijas veikšanas. Komersanti (pārtikas uzņēmumu pārstāvji) - dzeramā ūdens auditmonitoringa un kārtējā monitoringa programmas. Veselības inspekcija izskata iesniegtās programmas, veic korekcijas, ja nepieciešams, un saskaņo programmas.

Šis ir bezmaksas pakalpojums.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti iesniedzami Veselības inspekcijā. Aizpildītu pieteikumu var iesniegt elektroniski portālā www.Latvija.lv izvēloties e-pakalpojumu "Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai". Pieteikumu var aizpildīt arī klātienē.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - nav.

Normatīvie akti

Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 671; 2017.11.17.)