Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Veselības inspekcija izvērtē iespējamos fizikālo faktoru līmeņus to iespējamo ieteikmi uz veselību, sniedz atzinumu. Atzinuma sagatavošana ir maksas pakalpojums.

Procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana
Klients iesniedz pieteikumu Veselības inspekcijā, tam pievienojot fizikālo faktoru iespējamo līmeņu aprēķinu. Speciālists ir tiesīgs pieprasīt papildus dokumentus.

Ja iesniegums un tam pievienojamie dokumenti tiek iesniegti e-adresē:

  • izvēlas veidlapu "Atzinums par fizikālo faktoru (troksnis, EML) iespējamo līmeņu aprēķiniem";
  • aizpilda veidlapu un nospiež izvēlni "Saglabāt";
  • pievieno iesniegumam pielikumus un/vai izvērstāku ziņas tekstu;
  • pārbauda sagatavotā iesnieguma saturu un nospiež izvēlni "Sūtīt".

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojumu klients var saņemt atbilstoši norādītajai izvēlei pieteikumā:

  • elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu;
  • pa pastu;
  • klātienē.

Veidlapas un citi dokumenti

Pieteikums atzinuma sagatavošanai

Normatīvie akti

https://likumi.lv/ta/id/344735

Maksājumi

Pozīcija Cena
Atzinuma sagatavošana par fizikālo faktoru (troksnis, elektromagnētiskie lauki) iespējamo līmeņu aprēķiniem 54.41 EUR