Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ārstniecības iestādes, kas vēlas brīvprātīgi pievienoties Eiropas Savienības dalībvalstu veselības aprūpes sniedzēju un ekspertīzes centru kopīgi veidotiem Eiropas references tīkliem var saņemt apliecinājumu iesniegšanai Eiropas komisijā, ka ārstniecības iestāde atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Klients iesniedz iesniegums (brīvā formā) ar lūgumu saņemtu apliecinājumu par ārstniecības iestādes atbilstību iesniegšanai Eiropas Komisijai

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – klātienē, elektroniski vai pa pastu.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - nav.

Apliecinājumu var saņemt ārstniecības iestāde, kas ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā un atbilst Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”

Brīdinājums - iesniegumu var iesniegt persona, kurai ir tiesības pārstāvēt ārstniecības iestādi

Normatīvie akti

Noteikumi par ārstniecības iestāžu pievienošanos Eiropas references tīkliem
(Ministru kabinets; noteikumi; 487; 2018.08.10.)