Eadiācijas mēriekārtu dāvinājums

Ar mērķi stiprināt Veselības inspekcijas darbinieku aizsardzību Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (RDC) 2022.gada 25.aprīlī Veselības inspekcijas pārstāvjiem nodeva radiācijas mēriekārtu dāvinājumu.

   Veselības inspekcijas īpašumā tika nodotas 5 radiācijas mēriekārtas, lai nodrošinātu Veselības inspekcijas darbinieku aizsardzību, veicot darba pienākumus t.sk. kontrolējot dzeramā ūdens nekaitīgumu radiācijas avāriju gadījumā.

Radiācijas mēriekārtas RDC ir saņēmis Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (SAEA) nacionālā tehniskās sadarbības projekta LAT9015 “Strengthening Radiation Safety Culture in Medicine and Improving the Knowledge of Regulatory Personnel” ietvaros.

Ar SAEA finansiālo atbalstu piegādātās iekārtas tika nodotas vairākām atbildīgajām iestādēm. Pēc iekārtu nodošanas VVD RDC organizēs institūciju pārstāvju ievadapmācības par nodoto mēriekārtu izmantošanu.