COVID-19 Sabiedrības veselība

Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" sniedzot skaistumkopšanas vai labsajūtas pakalpojumus Covid-19 apstākļos, nepieciešams aizpildīt paškontroles lapu. Atbilstoši pakalpojuma veidam, darbības atsākšanas datumam un drošības režīmam, kādā pakalpojums tiek sniegts, jāizpilda viena no divām paškontroles lapām.

 

Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu (01.07.2021) nepieciešams aizpildīt:

  • publisko pirts, saunas un baseinu ar rekreācijas zonu pakalpojumu sniedzējiem
  • pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus telpā, kurā atrodas viens pakalpojumu sniedzējs un saņēmējs
  • skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus "zaļajā" vai "dzeltenajā" režīmā, un kuriem ir sadarbspējīgs sertifikāts
  • tiem skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem, kuri atsākuši darbību pēc 2021. gada 23. jūnija.

 

Skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja paškontroles lapu (01.06.2021) var turpināt izmantot:

  • friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzēji, kuriem nav sadarbspējīga sertifikāta (līdz 2021. gada 1. septembrim).

 

Atgādinām, ka iespēja strādāt bez sadarbspējīga sertifikāta friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzējiem ir spēkā līdz 2021. gada 1. septembrim. Pēc šī datuma arī frizieru, manikīru, pedikīru un podologu pakalpojumu sniedzējiem būs nepieciešams aizpildīt jauno paškontroles lapu, jo pakalpojumus varēs sniegt tikai tie skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir sadarbspējīgs sertifikāts. Plašāka informācija par skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanu Covid-19 apstākļos, kā arī abas minētās paškontroles lapas pieejamas Ekonomikas ministrijas mājaslapā, sadaļā "Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšana".