Ieteikumi paredzēti, lai ierobežotu infekcijas iekļūšanu kolektīvā, mazinātu tās tālāku izplatīšanos, ievērojot vīrusu izturību vidē un infekcijas izplatīšanas ceļus.

Lai ierobežotu infekcijas iekļūšanu kolektīvā, nepieciešams:

 • informēt sociālās aprūpes darbiniekus par gripas simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem;
 • personālam pievērst uzmanību aprūpējamo personu sūdzībām par veselības traucējumiem;
 • personālam pievērst īpašu uzmanību personām ar garīgā rakstura veselības traucējumiem, ņemot vērā, ka minētās personas atsevišķos gadījumos nespēj objektīvi izvērtēt savu veselības stāvokli;
 • organizēt medicīnas darbinieka klātbūtni iestādē (ja nav iespējams nodrošināt pastāvīgu medicīnas darbinieka atrašanos iestādē, tad darbiniekiem pieejamā vietā nodrošina informāciju par iespēju nepieciešamības gadījumā sazināties ar medicīnas darbinieku);
 • personālam no rīta un dienas laikā novērtēt, vai aprūpē esošajām personām nav gripai raksturīgu simptomu;
 • darbības infekcijas lokalizācijai un izplatīšanās ierobežošanai tiek noteiktas, lai samazinātu vīrusa cirkulāciju un atrašanos telpās. Tā kā infekcija izplatās gaisa pilienu veidā, un kontakta ceļā pieskaroties priekšmetiem, uz kuriem ir elpceļu izdalījumi, nepieciešams organizēt regulāru un rūpīgu telpu ventilāciju un biežāk lietojamo priekšmetu tīrīšanu laikā, kad telpa aktīvi tiek izmantota, nevis tikai darba dienas beigās (vīruss izdzīvo uz priekšmetiem no dažām stundām līdz 10 dienām);
 • telpas vēdina, ievērojot to lietošanas ritmu un dienas režīmu ik pēc 1,5-2 stundām, īpaši koplietošanas telpas (iekštelpu gaisā vīruss var saglabāties 2-9 stundas);
 • vēdinot telpas, nepieciešams maksimāli atvērt logus, pēc iespējas radot caurvēja efektu uz 5-10 minūtēm;
 • Ilgstošu vēdināšanu pārtraukt pēc 20-30 min., lai pirms atgriešanās telpā gaisa temperatūra sasniegtu normas robežas (vēdināšanas laikā telpu gaisa temperatūra pazeminās vidēji par 2-40 C).

Lai samazinātu infekcijas izraisītāja klātbūtni uz virsmām un priekšmetiem, nepieciešams:

 • identificēt biežāk lietojamās virsmas un priekšmetus un iekļaut tos ikdienas uzkopšanas režīmā;
 • iekļaut biežāk un rūpīgāk kopjamo virsmu un priekšmetu sarakstā durvju rokturus, trepju margas, ūdens krānus, galdu virsmas, datoru tastatūras, gaismas slēdžus;
 • veikt uzkopšanu uzreiz pēc virsmu lietošanas;
 • izņemt no koplietošanas priekšmetus, kuru apstrāde ir apgrūtināta (piemēram, grāmatas u.tml.);
 • veikt virsmu kopšanu atbilstoši to lietošanas intensitātei un mērogam, biežāk lietojamās virsmas tīrīt vairākas reizes dienā ar dezinfekcijas līdzekļiem.

Lai veicinātu aprūpes personu un darbinieku individuālo aizsardzību, svarīgi:

 • radīt komfortablus apstākļus personīgās higiēnas ievērošanai, piemēram, siltu ūdeni, šķidrās ziepes, roku susināšanas līdzekļus u.tml.;
 • klepojot vai šķaudot, lietot vienreizlietojamās salvetes vai aizklāt muti un degunu ar saliektas rokas elkoņa locītavas iekšējo virsmu;
 • sekot līdzi roku mazgāšanas ilgumam, biežumam un kvalitātei (rokas mazgā vismaz 1 min.);
 • lietot tikai individuālus higiēnas piederumus;
 • izvairīties no pasākumu rīkošanas, kuros piedalās vairāki cilvēki – izrādes, koncerti, pulciņi;
 • ierobežot apmeklējumus pie aprūpējamām personām;
 • ja iestādē ir gripas saslimšanas gadījumi, novērot kontaktpersonas.

Ja aprūpējamai personai ir gripas pazīmes, darbiniekiem ieteicams: 

 • informēt iestādes vadītāju;
 • konsultēties ar ārstu vai izsaukt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi, lai risinātu jautājumu par aprūpējamās personas hospitalizāciju;
 • ieteikt slimniekam uzturēties savā guļamistabā (dzīvojamā telpā), izvairīties no tiešiem kontaktiem ar citiem cilvēkiem.

Ja saslimušais nogādāts slimnīcā, nepieciešams:  

 • telpās, kurās uzturējies slimnieks, nekavējoties veikt vēdināšanu, rūpīgu mitro uzkopšanu, izmantojot dezinfekcijas līdzekļus. Īpaša uzmanība jāpievērš virsmām un priekšmetiem, kurus lietojis vai kuriem pieskāries slimnieks;
 • savākt dvieļus un gultas veļu, ko lietojis slimnieks, nepurinot tos, nogādāt netīrās veļas uzglabāšanas telpā un, ja iespējams, nekavējoties izmazgāt. Savākt slimnieka individuālās lietošanas higiēnas piederumus;
 • veikt mitro dezinfekciju, ja matracis ir pārklāts ar ūdensnecaurlaidīgu materiālu;
 • dezinficēt traukus, kurus izmantojis slimnieks.

Ja slimnieks netiek hospitalizēts, nepieciešams:

 • personālam uzraudzīt, lai slimnieks izpildītu ārstniecības personas norādījumus.

 

Informācija par gripas simptomiem un profilakses pasākumiem, vīrusa izplatību pasaulē, kā arī jaunākās rekomendācijas ir pieejamas:  

 • Slimības profilakses un kontroles centra mājaslapā 
 • Eiropas Slimību kontroles un profilakses centra mājaslapā
 • Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona mājaslapā