Lai nodrošinātu Veselības inspekcijas efektīvu pamatfunkciju, administratīvā un atbalsta funkciju darbību 2020. gadā ir apstiprinats darba plāns.