Piedāvāšanai Latvijas tirgū paziņotie tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni

Inspekcija informē, ka pirmajā Excel failā norādīti visi EU-CEG paziņotie produkti, kas atbilst paziņošanas prasībām un otrajā Excel failā norādīti tie EU-CEG paziņotie produkti par kuriem veikta samaksa saskaņā ar Tabakas likuma 5.panta pirmo daļu:

1.  Visi EU-CEG paziņotie tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni (atjaunots 02.07.2020)

Inspekcija skaidro, ka pirmais saraksts ir publicēts informatīvos nolūkos un paredzēts komersantiem, kas nodarbojas ar  tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu un to uzpildes flakonu izplatīšanu, lai varētu, komunicēt ar ražotājiem un importētājiem par samaksas veikšanu.

2.  Piedāvāšanai Latvijas tirgū paziņotie tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni (atjaunots 02.07.2020)

Sakarā ar to, ka ražotāji un importētāji brīvi var mainīt informāciju par  EU-CEG  iesniegtajiem produktiem.  Inspekcija vērš uzmanību, ka komersantiem aplūkojot apmaksāto produktu otro Excel failu, kurā ir publicēti apmaksātie produkti (Piedāvāšanai Latvijas tirgū paziņotie tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni ) ir jāseko līdz, lai apmaksātie produkti nav izņemti no EU-CEG paziņošanas datiem, kas iekļauti pirmajā Excel failā (Visi EU-CEG paziņotie tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni).

Papildus informāciju par  EU-CEG paziņotajiem produktiem varat saņemt rakstot dati@vi.gov.lv  vai zvanot pa tālruni +371 67081658.


 

Veselības inspekcija saskaņā ar 2016. gada 5. jūlija  Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 "Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem" 34. punktu savā tīmekļvietnē publicē informāciju, ko ražotāji un importētāji iesnieguši Eiropas Komisijas datu bāzes EU-CEG nacionālajā datu repozitorijā par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem.

 Izmantojot zemāk pievienotos Excel failus vai Inspekcijas mājas lapas labajā pusē esošo ikonu „EU-CEG paziņotie produkti”, iespējams iepazīties  ar tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem par kuriem ir iesniegta informācija un veikta samaksa.

Inspekcija skaidro, ka pēc publicēšanas datuma komersanti var būt veikuši izmaiņas datubāzes EU-CEG nacionālajā datu repozitorijā, pievienojot jaunus produktus vai izņemot no aktīvo produktu saraksta.

Inspekcija informē, ka par iesniegtās informācijas korektumu atbildīgi ir ražotāji un importētāji, kas to iesniedz EU-CEG nacionālajā datu repozitorijā.

Inspekcija sarakstā nav ievietojusi ierakstu par produktu ar zīmolvārdu „Legends Thunderbolt” uzpildes flakons, kas pildīts ar šķidrumu, kura sastāvā norādīts E vitamīns (aizliegta sastāvdaļa) un  tabakas izstrādājumus ar sekojošiem zīmola vārdiem:  Ūdenspīpju tabaka „Mazaya Luv Zest”, sastāvā norādīts E vitamīns (aizliegta sastāvdaļa); Ūdenspīpju tabaka  „Mazaya  Secret Garden”, sastāvā norādīts E vitamīns (aizliegta sastāvdaļa); Ūdenspīpju tabaka „Mazaya LOLzy”, sastāvā norādīts E vitamīns (aizliegta sastāvdaļa); Ūdenspīpju tabaka  „Mazaya Blu Sun”, sastāvā norādīts E vitamīns (aizliegta sastāvdaļa)

Inspekcija atgādina, ka aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus, ja tie  satur aizliegtas vielas, kā:

1)      vitamīnus vai citas piedevas, kas rada iespaidu, ka tabakas izstrādājums ir labvēlīgs veselībai vai samazina veselības apdraudējumu;

2)      kofeīnu vai taurīnu, vai citas piedevas un stimulējoši savienojumus, kas tiek saistīti ar enerģiju un vitalitāti, to sastāvā ir piedevas, kas ietekmē emisiju krāsu;

3)      piedevas, kas atvieglo ieelpošanu vai nikotīna uzņemšanu;

4)      piedevas, kam nesadedzinātām piemīt kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai toksiskas īpašības.

 

      Inspekcija informē, aizliegts laist tirgū tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās cigaretes, uzpildes flakonus un jaunieviestus tabakas izstrādājumus, par kuriem nav iesniegta informācija atbilstoši Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums (turpmāk – Tabakas likums) 5.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam.

      Pamatojoties uz  likuma 5. panta pirmajā daļā noteikto, ražotāji un importētāji saskaņā ar Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādi veic samaksu par sniegtās informācijas apstrādi par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm un uzpildes flakoniem. 

      Plašāku informāciju par samaksu atradīsi sekojot saitei.