Piedāvāšanai Latvijas tirgū paziņotie tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni

Veselības inspekcija saskaņā ar 2016. gada 5. jūlija  Ministru kabineta noteikumu Nr. 440 "Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem" 34. punktu savā tīmekļvietnē publicē informāciju, ko ražotāji un importētāji iesnieguši nacionālajā datu repozitorijā EU-CEG par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem.

Izmantojot Inspekcijas mājaslapas labajā pusē esošo ikonu „EU-CEG paziņotie produkti” iespējams atrast Latvijas tirgū piedāvātos tabakas izstrādājumus, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus pēc komersanta nosaukuma, kas paziņojis šo produktu, pēc zīmolvārda vai produkta veida.

Informācija atjaunota 31.10.2019. Inspekcija atgādina, ka pēc norādītā datuma komersanti var būt veikuši izmaiņas Eiropas Komisijas datubāzes EU-CEG nacionālajā datu repozitorijā, pievienojot jaunus produktus vai izņemot esošos no portāla EU-CEG.

Inspekcija informē, ka par iesniegtās informācijas korektumu atbildīgi ir ražotāji un importētāji, kas to iesniedz EU-CEG nacionālajā datu repozitorijā, un atgādina, ka publicē šo informāciju bez izmaiņām saturā.

Piedāvāšanai Latvijas tirgū paziņotie  tabakas izstrādājumi, elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni (31.10.2019., Excel, 379 KB)