Reģistru apmeklētājiem

UZMANĪBU!

Reģistrēties Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, sākot ar 1. jūniju, var pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26805452.

Lasīt talāk >>

Aktualitātes

Par ārstniecības iestāžu reģistrāciju

27.06.2016

Veselības inspekcija informē, ka turpmāk, konstatējot ārstniecības iestādes neatbilstību kādai no normatīvo aktos noteiktām prasībām, t.sk., ja netiks izpildītas vides pieejamības prasības un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz būves/telpu izmantošanu atbilstoši tās lietošanas veidam, vairs netiks pieņemts lēmums par ārstniecības iestādes reģistrāciju ar nosacījumu, bet gan tiks pieņemts lēmums par reģistrācijas atteikumu. 

Lasīt talāk >>

Par nederīgām recepšu veidlapām

21.06.2016

 Uzmanību aptiekām!

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka pediatres-hematoonkoloģes Žannas Kovaļovas īpašā recepšu veidlapa GU Nr.900345 nav derīga. Minētajā recepšu veidlapā tika izrakstītas zāles Recombinate 500 IU.
Lasīt talāk >>

Peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudžu rezultāti jūnijā

10.06.2016

Veselības inspekcija informē, ka pēc 6. un 7. jūnijā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm 56 oficiālajās peldvietās peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts. 

 

Lasīt talāk >>

Par nederīgām recepšu veidlapām

02.06.2016

Uzmanību aptiekām!

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka ārstes Annas Levčenko izrakstītās recepšu veidlapas nav derīgas.

Lasīt talāk >>

Tabakas un ar to saistīto izstrādājumu jaunās prasības

02.06.2016

2016. gada 20. maijā spēkā stājies „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums”, kurā pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvā 2014/40/ES par tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu noteiktās prasības.

Lasīt talāk >>

Jaunumu arhīvs