Reģistru apmeklētājiem

Ārstniecības iestāžu,

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistri apmeklētājus pieņem:

 no pirmdienas līdz ceturtdienai

9:00 - 12:30 un 13:00 - 16:00

Lasīt vairāk >>

Aktualitātes

Par iestāžu izslēgšanu no Ārstniecības iestāžu reģistra

22.03.2017

Veselības inspekcija 2016. gada 16. decembrī savā tīmekļvietnē atgādināja, ka atbilstoši 2009. gada 6. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā" 3. punkta prasībām  ārstniecības iestādēm atbilstoši savam darbības profilam katru gadu līdz 20. janvārim jāiesniedz Slimību profilakses un kontroles centram Valsts statistikas pārskatus par iepriekšējā gadā sniegtajiem pakalpojumiem (gan valsts apmaksātiem, gan valsts neapmaksātiem) .

Lasīt vairāk >>

Legionelloze: profilakses pasākumi dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsaimniekotājiem, ūdens lietotājiem

16.03.2017

Noderīga informācija ikvienam par profilakses pasākumiem, kas jāievēro dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsaimniekotājiem, kā arī ūdens lietotājiem.

Lasīt vairāk >>

Par informācijas iesniegšanu LVĢMC datubāzē

14.03.2017

Veselības inspekcija atgādina, ka personām, kas ražo vai ieved Latvijas teritorijā ķīmisko vielu vai maisījumu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības, katru gadu elektroniski jāaizpilda un jāiesniedz pārskats Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (turpmāk – LVĢMC), saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795).

Pārskats par iepriekšējo kalendāra gadu jāiesniedz līdz attiecīgā nākamā gada 1. martam.

Lasīt vairāk >>

Informācija par Rīgā nozagtām īpašo recepšu veidlapām

10.03.2017

10.03.2017. Veselības inspekcijā ir saņemta informācija par Rīgā nozagtām īpašo recepšu veidlapām ar šādiem numuriem: HG 531801-531900, 531901-532000.  

Lasīt vairāk >>

Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums

09.03.2017

Veselības inspekcija  informē, ka 2017.gada martā ir uzsākts īstenot Eiropas Savienības fonda projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 (turpmāk - Projekts) darbību Nr.6.1.16  “Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums”, kas turpināsies līdz 2022.gada decembrim.

Lasīt vairāk >>

Jaunumu arhīvs