Reģistru apmeklētājiem

UZMANĪBU!

Reģistrēties Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, sākot ar 1. jūniju, var pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26805452.

Lasīt talāk >>

Aktualitātes

Jūlija peldūdens rezultāti apstiprina – peldēties atļauts visās oficiālajās peldvietās

12.07.2016

Veselības inspekcija informē, ka pēc jūlija sākumā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm visās 56 oficiālajās peldvietās* peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts. 

Lasīt talāk >>

Aptaujas rezultāti par krūts piena aizstājēju aprites starptautiskā kodeksa principu īstenošanu ārstniecības iestādēs

04.07.2016

Veselības inspekcija vērš uzmanību uz aptaujas rezultātiem  ārstniecības iestādēs, kuras nodrošina dzemdību palīdzību un zīdaiņu aprūpi par Starptautiskā kodeksa par mātes piena aizstājēju tirdzniecību  principu un Ministru kabineta 2008. gada 26. maija noteikumu Nr. 370 „Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem” prasību īstenošanu.

Lasīt talāk >>

Par ārstniecības iestāžu reģistrāciju

27.06.2016

Veselības inspekcija informē, ka turpmāk, konstatējot ārstniecības iestādes neatbilstību kādai no normatīvo aktos noteiktām prasībām, t.sk., ja netiks izpildītas vides pieejamības prasības un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz būves/telpu izmantošanu atbilstoši tās lietošanas veidam, vairs netiks pieņemts lēmums par ārstniecības iestādes reģistrāciju ar nosacījumu, bet gan tiks pieņemts lēmums par reģistrācijas atteikumu. 

Lasīt talāk >>

Par nederīgām recepšu veidlapām

21.06.2016

 Uzmanību aptiekām!

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka pediatres-hematoonkoloģes Žannas Kovaļovas īpašā recepšu veidlapa GU Nr.900345 nav derīga. Minētajā recepšu veidlapā tika izrakstītas zāles Recombinate 500 IU.
Lasīt talāk >>

Peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudžu rezultāti jūnijā

10.06.2016

Veselības inspekcija informē, ka pēc 6. un 7. jūnijā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm 56 oficiālajās peldvietās peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts. 

 

Lasīt talāk >>

Jaunumu arhīvs