Reģistru apmeklētājiem

Ārstniecības iestāžu,

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistri apmeklētājus pieņem:

 no pirmdienas līdz ceturtdienai

9:00 - 12:30 un 13:00 - 16:00

Lasīt talāk >>

Aktualitātes

Izvēlies bērnam drošu vasaras nometni!

26.05.2016

Līdz ar mācību gada noslēgšanos un vasaras sezonas tuvošanos, aktuāls kļūst jautājums par bērnu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu nometnēs. Tāpēc, izvēloties bērnu nometni, Veselības inspekcija aicina vecākus pievērst uzmanību ne tikai plānotajam nometnes saturam un aktivitātēm, bet arī bērna drošībai tajā.

 

Lasīt talāk >>

Stājas spēkā "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums”

20.05.2016

2016. gada 20. maijā stājas spēkā "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” (turpmāk – likums).

Likuma 5. panta pirmā daļa atbilstoši Direktīvai 2014/40/ES nosaka pienākumu ražotājiem un importētājiem iesniegt Veselības inspekcijai informāciju par tabakas izstrādājumiem, elektroniskajām cigaretēm, uzpildes flakoniem, augu smēķēšanas produktiem, jaunieviestiem tabakas izstrādājumiem.

Lasīt talāk >>

15. maijā sākas oficiālā peldsezona

13.05.2016

Svētdien, 15. maijā, Latvijā sākas oficiālā peldsezona un, lai atpūta pie ūdeņiem un peldēšanās būtu droša, Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) kā ikkatru gadu peldsezonas laikā – no 15. maija līdz 15. septembrim uzraudzīs ūdens kvalitāti normatīvajos aktos noteiktajās peldvietās.

Inspekcija jau ir veikusi pirmās pirmssezonas peldvietu ūdens kvalitātes pārbaudes, un rezultāti liecina, ka mikrobioloģiskais piesārņojums ūdens paraugos nav konstatēts – visās  56 oficiālajās peldvietās, kurās tika ņemti paraugi,  peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts.

Lasīt talāk >>

Ieteikumi ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādei (Paraugplāns) pirmā versija

03.05.2016

Slimību profilakses un kontroles centrs  sadarbībā ar Veselības inspekciju ir izstrādājuši ieteikumus ārstniecības iestādēm par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādi. 2016.gada 16.februārī Ministru kabinetā ir apstiprināti noteikumi Nr. 104 „Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumos ir ietverta prasība ārstniecības iestādēm izstrādāt ārstniecības iestādes higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu (turpmāk – Plāns), precizējot plāna saturu un nosakot trīs papildus sadaļas jau esošajiem Plāniem. Uzlabotie Plāni ārstniecības iestādēm ir jāievieš līdz 2016. gada 1. jūlijam.

Ieteikumi ārstniecības iestāžu higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plānu izstrādei (Paraugplāns)

Lasīt talāk >>

Pieejami skaidrojumi profesionāļiem un informācija iedzīvotājiem par normatīvo aktu prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem

25.04.2016

Veselības inspekcija  informē, ka ir papildināti informatīvie e-pakalpojumi „Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi” un „Informācija par patērētāja tiesībām saņemt kvalitatīvu pakalpojumu/preci” ar informāciju par normatīvo aktu prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem.

Lasīt talāk >>

Jaunumu arhīvs