Par mums

Veselības inspekcija ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas izveidota 2007.gadā.  Veselības inspekcijas darbību nosaka Ministru kabineta 05.02.2008. noteikumi Nr.76 "Veselības inspekcijas nolikums".

Lasīt talāk >>

Aktualitātes

Precizētas un nodalītas higiēnas prasības bērnudārziem un privātajām auklēm

31.08.2015

2015. gada 12. augustā stājās spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmskolas izglītības programmu”.

Lasīt talāk >>

Aktualizē higiēnas prasības izglītības iestādēs

24.08.2015

2015. gada 21. augustā stājās spēkā Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada  27. decembra noteikumos Nr.610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm", kas paredz ne vien obligātu  higiēnas prasību normu ievērošanu, bet arī atvieglojumus iestāžu administrācijām, sniedzot pakalpojumus izglītojamajiem.

Lasīt talāk >>

Arī augustā visās 55 Veselības inspekcijas uzraudzītajās peldvietās ir atļauts peldēties!

07.08.2015

3. un 4. augustā Veselības inspekcija veica peldūdens kvalitātes laboratoriskās un vizuālās pārbaudes.

Šodien iegūtie analīžu rezultāti liecina par to, ka visās 55 peldvietās ņemtie ūdens paraugi atbilst prasībām – tajos nav konstatēts ne mikrobioloģiskais piesārņojums, ne vizuāli novērota  zilaļģu klātbūtne.

Lasīt talāk >>

Inspektori pārbaudīs ikdienā izmantojamās sadzīves ķīmijas iepakojumu drošību

05.08.2015

15 Eiropas valstu inspektori no 2015. gada jūlija līdz decembrim piedalīsies Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) Foruma projektā, kura laikā tiks pārbaudīta ikdienā izmantojamu bīstamu ķīmisku vielu un maisījumu iepakojumu atbilstība normatīvo aktu prasībām.  Arī Veselības inspekcija piedalās šajā projektā, un inspektori veiks to iepakojumu pārbaudes, kas ir pieejami Latvijas patērētājiem.

Lasīt talāk >>

Daugavas upes piekrastē ir novērotas zilaļģu savairošanās pazīmes

31.07.2015

Informējam, ka vairākās peldvietās Daugavas upes piekrastē ir novērotas zilaļģu savairošanās pazīmes. Zilaļģu koncentrācija peldvietu ūdenī šobrīd nav tādā apjomā, lai būtu iemesls noteikt peldēšanās ierobežojumus, tomēr Inspekcijas speciālisti  iesaka būt īpaši piesardzīgiem, izvēloties peldvietas, un pirms peldēšanās izvērtēt, vai ūdenī masveidā nav novērojamas zilaļģes. Saskaņā ar saņemto informāciju zilaļģes Daugavā novērotas Rīgā, peldvietās Jāņogu ielā 48, Taču ielas galā, un Rumbulas peldvietā.

Lasīt talāk >>

Jaunumu arhīvs