Reģistru apmeklētājiem

Ārstniecības iestāžu,

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistri apmeklētājus pieņem:

 no pirmdienas līdz ceturtdienai

9:00 - 12:30 un 13:00 - 16:00

Lasīt talāk >>

Aktualitātes

Pieņemts lēmums par naudas soda piemērošanu zāļu Rigvir reģistrācijas apliecības īpašniekam par negodīgu komercpraksi

29.08.2016

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumu Nr. 76 „Veselības inspekcijas nolikums” 3.5. apakšpunktu un Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Veselības inspekcija ir veikusi recepšu zāļu „Rigvir šķīdums injekcijām” (turpmāk – Rigvir) reģistrācijas apliecības īpašnieka īstenotās komercprakses, izplatot sabiedrībai zāļu Rigvir reklāmas, atbilstības izvērtējumu Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma un Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kartība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” prasībām. 

Lasīt talāk >>

Veselības inspekcija ar LCĪVSO SUSTENTO pārrunā aktuālos jautājumus par vides pieejamību ārstniecības iestādēs

22.08.2016

22.augustā, Veselības inspekcijas vadītāja Aija Mežsarga un Veselības inspekcijas speciālisti tikās ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO pārstāvjiem – valdes priekšsēdētāju Guntu Anču, veselības politikas koordinatori Ivetu Neimani un projektu vadītāju Daigu Veinbergu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par vides pieejamību ārstniecības iestādēs un turpmāko sadarbību. 

Lasīt talāk >>

Augusta peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti

05.08.2016

Veselības inspekcija informē, ka 1. un 2. augustā veiktajās ūdens kvalitātes pārbaudēs ūdens paraugos mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts. 56 oficiālajās peldvietās peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts.

Lasīt talāk >>

Informācija par Rīgā nozagtām īpašo recepšu veidlapām

04.08.2016

04.08.2016. Veselības inspekcijā ir saņemta informācija par Rīgā nozagtām īpašo recepšu veidlapām ar šādiem numuriem: GN 884501 – GN 884600

Lasīt talāk >>

Jūlija peldūdens rezultāti apstiprina – peldēties atļauts visās oficiālajās peldvietās

12.07.2016

Veselības inspekcija informē, ka pēc jūlija sākumā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm visās 56 oficiālajās peldvietās* peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts. 

Lasīt talāk >>

Jaunumu arhīvs