Reģistru apmeklētājiem

Ārstniecības iestāžu,

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistri apmeklētājus pieņem:

 no pirmdienas līdz ceturtdienai

9:00 - 12:30 un 13:00 - 16:00

Lasīt talāk >>

Aktualitātes

Par informācijas iesniegšanu LVĢMC datubāzē

14.10.2016

 

Veselības inspekcija atgādina, ka personām, kas ražo vai ieved ķīmisko vielu vai maisījumu Latvijas teritorijā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības, katru gadu jāiesniedz pārskats Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

 

Lasīt talāk >>

Atgādinājums, izmantojot un uzglabājot ķīmiskās vielas un maisījumums

13.10.2016

Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību saimniecībā izmantoto ķīmisko vielu un maisījumu uzglabāšanai, it īpaši tādu produktu uzglabāšanai, kuri pildīti iepakojumos ar bērniem nepieejamu aizdari.

Lasīt talāk >>

Informācija par nosūtījumu saņemšanu

11.10.2016

Veselības inspekcija atgādina - ja persona saņem nosūtījumu uz izmeklējumu ģimenes ārsta vai ārsta speciālista apmeklējuma laikā, personai ir jāsedz pacienta iemaksa par apskati/konsultāciju (attiecīgi 1,42 EUR vai 4,27 EUR apmērā).

 

Lasīt talāk >>

Par ierobežojumiem, kas noteikti Eiropas Savienībā cementam un cementa saturošiem maisījumiem

07.10.2016

Veselības inspekcija informē par ierobežojumiem, kas noteikti Eiropas Savienībā cementam un cementa saturošiem maisījumiem. To sastāvā esošie hroma savienojumi, it īpaši ūdenī šķīstošā hroma VI joni, saskaroties ar cilvēka ādu, var izraisīt ādas sensibilizāciju. Hroma savienojumu tiešā saskarsme ar ādu sensibilizētiem indivīdiem ved pie tādas alerģiskas slimības, kā kontakta dermatīts.

 

Lasīt talāk >>

Atgādinājums pacientiem par recepšu saņemšanu

27.09.2016

Veselības inspekcija atgādina, ka par receptes saņemšanu nav jāmaksā pacienta iemaksa, ja ārsts neveic pacienta apskati un konsultēšanu.

Lasīt talāk >>

Jaunumu arhīvs