Veselības aprūpe

 

 Ir aizdomas par neatļautu

ārstniecību vai pakalpojumu veikšanu, ko darīt?

Ir jāinformē Veselības inspekcija. Ērtākai un ātrākai saziņai sūtīt informāciju uz e-pastu vi@vi.gov.lv, zvanot pa ālruni: 67081600, vai uz adresi Klijānu ielā 7,Rīgā, LV – 1012.Cik reizes gadā tiek apmaksāts zobu higiēnists bērniem?

Reizi gadā bērniem no valsts budžeta tiek apmaksāta zobu higiēna - 2 līdz 18 gadu vecumā. Divas reizes gadā zobu higiēnas pakalpojumus bērni var saņemt 7, 11 un 12 gadu vecumā. Tas nozīmē, ka bērniem attiecīgajā vecumā, piemēram, 11 gadu vecumā ir tiesības saņemt divas valsts apmaksātās zobu higiēnas. http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/zobarstniecibas-palidziba

 

Pacientu medicīniskās dokumentācijas kopiju, izrakstu, norakstu saņemšanas kārtība.

Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 9.panta pirmajai daļai, pacientam ir tiesības triju darbdienu laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt izrakstus, norakstus un kopijas atbilstoši ārstniecības iestādē apstiprinātajam maksas pakalpojumu cenrādim, izņemot Fizisko personu datu aizsardzības likumā (turpmāk – FPDAL) noteiktos gadījumus, kas ir bezmaksas. FPDAL 15.panta pirmā un ceturtā daļa nosaka personas tiesības mēneša laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas (ne biežāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt rakstveidā visu informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā.

 

Medicīniskās dokumentācijas nodošana mainot ģimenes ārstu.

Ja pacients maina ģimenes ārstu, ģimenes ārsts, pie kura pacients bija reģistrēts iepriekš, nodod pacienta izraudzītajam ģimenes ārstam pilnīgus medicīniskos ierakstus par attiecīgo pacientu. Iepriekšējam un jaunajam ģimenes ārstam ir savstarpēji jāvienojas par medicīnisko ierakstu nodošanas kārtību. Ņemot vērā to, ka ģimenes ārstam jānodrošina medicīnisko ierakstu, kas veikti pacienta medicīniskajā kartē, glabāšana 40 gadus pēc pēdējā ieraksta vai 15 gadus pēc pacienta nāves, mainot ģimenes ārstu, nevar tikt izsniegti medicīniskās dokumentācijas oriģināli. Līdz ar to ģimenes ārsts pēc pacienta izraudzītā ģimenes ārsta pieprasījuma sniedz pilnīgu medicīnisko informāciju par pacientu, izsniedzot izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, tās kopiju vai citā, abām pusēm pieņemamā veidā (noteikumu Nr.265 6.punkts).

 

Sūdzības par ārsta attieksmi, ētiskie jautājumi.

Ieteikt problēmu gadījumos sākotnēji pārrunāt ar ārstniecības personu atšķirīgas attieksmes iemeslus, un nepieciešamības gadījumā vērsties pie ārstniecības iestādes administrācijas, kura ir atbildīga par ārstniecības iestādes darba organizāciju un var rast ātrāku problēmas risinājumu, t.sk. izveidot komisiju ārstniecības personas rīcības izvērtēšanai.Vēl var vērsties piedāvāt vērsties Latvijas ārstu biedrības Ētikas komisijā un Latvijas māsu asociācijas Ētikas komitejā.Pacientu un ārstu attiecību pamatprincipus nosaka Pacientu tiesību likums, Latvijas Ārstu Ētikas kodekss, taču katra ārstniecības iestāde var papildus noteikt savus profesionālās ētikas un uzvedības principus, normas un ieteikumus, t.sk. izveidot savu ētikas komisiju ārstniecības personu ētikas normu pārkāpumu izvērtēšanai.Katrai personai Ārstniecības likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības saņemt veselības stāvoklim atbilstošu ārstniecību, ir tiesības uz laipnu attieksmi, kvalitatīvu un kvalificētu ārstniecību neatkarīgi no viņa slimības rakstura un smaguma.

 

Vai medicīnas iestādē  bērniem līdz 18 gadu vecumam ir jāmaksā par atkārtotām pārsiešanām?

Ja veselības punkts ir līgumattiecībās ar valsti un piedāvā valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bērniem līdz 18 gadiem  nav jāmaksā par atkārtotām pārsiešanām.

 

Vai tas būs pārkāpums, ja šogad vēl figurēs medicīniskās grāmatiņas?

 Ja obligātā veselības pārbaude ir izieta pirms noteikumi stājās spēkā (31.07.2018.), personas medicīnas grāmatiņa ir derīga līdz norādītā termiņa beigām (t.i. līdz nākamai periodiskai veselības pārbaudei, kad tiks izsniegta ģimenes ārsta atzinuma veidlapa Nr.027/u personas medicīnas grāmatiņas vietā).

-Cik maksa iziet sanitāro grāmatinu? Un vai varu grāmatiņu nokārtot jebkurā pilsētā ?

 Sanitārās grāmatiņas vietā šobrīd ir 027/U veidlapa. Maksu nosaka ģimenes ārsts, kas nav valsts apmaksāts pakalpojums.  Ja netiekat pie sava ģimenes ārsta, var doties uz Veselības centriem, kur pārbaudi var iziet vēršoties speciālās komisijās.

 

Vai tiešām Salaspils veselības centrā nav pieejams apmeklējums pie ārsta-speciālista? Vēlējos pieteikties pie ārsta, pieraksts ir uz 17.decembri par 4.27 euro, bet par 14.00 euro var tikt pie ārsta kaut tūlīt. Vai tiešām tik lielā pilsētā nav speciālistu?

Paskaidrojam, ka valsts apmaksātos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādes sniedz līgumā noteiktā finansējuma apmērā, līdz ar to uz šiem pakalpojumiem tiek veidotas rindas un tie tiek sniegti rindas kārtībā. Prioritāri pakalpojumi tiek sniegti pacientiem, kam nepieciešama neatliekamā palīdzība, bērniem un grūtniecēm.

Katrā ārstniecības iestādē ir rinda uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem un katrā iestādē rindas garums ir atšķirīgs, līdz ar to Jums ir tiesības vērsties jebkurā citā ārstniecības iestādē (kura ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu), kur rinda ir visīsākā, lai saņemtu nepieciešamo pakalpojumu. Informāciju par rindu garumu konkrētās ārstniecības iestādēs iespējams saņemt, zvanot uz Nacionālā veselības dienesta (NVD) bezmaksas tālruni 80001234 vai NVD mājaslapā www.vmnvd.gov.lv sadaļā Veselības aprūpes pakalpojumi –> Gaidīšanas rindas plānveida ārstniecības ambulatorās iestādēs –> Rīgas nodaļa http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/gaidisanas-rindas-planveida-arstniecibai-ambulatoras-iestades.

Ja pacientam nav medicīnisku indikāciju neatliekamai speciālista konsultācijai, bet pacients minēto pakalpojumu vēlas saņemt ārpus noteiktās rindas (ātrāk), tad par to jāmaksā kā par maksas pakalpojumu.

 

Jautājums par plānveida operāciju rindu. Kā uzzināt, cik ilgi pensionārei, kurai bojāta gūža un viņa cieš neciešamas sāpes, neskatoties uz to, ka viņa dzer " nāvējošu "zāļu devu ( pēc ārsta teiktā) būtu jāgaida rindā uz protēšanu ( vai kā tas saucas) ?

Informācija par rindu garumu plānveida ārstniecībai ir atrodama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi. Informāciju par gaidīšanas rindu garumu iespējams saņemt, arī zvanot uz bezmaksas tālruņa numuru 80001234.

 

Labdien! Mans ģimenes ārsts informē, ka mana dēla pošu karte viņam neesot. Esot pazudusi, lai es domājot pati ko darīt. Vēlos pāriet pie cita ģimenes ārsta, bet ārsts neņem mūs pretīm bez dokumentiem. Es tiešām šobrīd nesaprotu ko darīt un kādas man ir itesības.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 6. punktam: Ja pacients maina ģimenes ārstu (primārās veselības aprūpes internistu, primārās veselības aprūpes pediatru), ģimenes ārsts nodod pacienta izraudzītajam ģimenes ārstam pilnīgus medicīniskos ierakstus par attiecīgo pacientu.

Medicīniskās dokumentācijas nodošana ir abu ģimenes ārstu kompetencē saskaņā ar normatīvajiem aktiem un līgumu par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu.

Pacientam tiek izsniegta potēšanas pase, kurā tiek veikti ieraksti par izdarītajām vakcinācijām. Tā glabājas pie paša pacienta. Ja potēšanas pase tiek pazaudēta, tad jaunu var saņemt pie ģimenes ārsta vai vakcinācijas kabinetā. Veiktos ierakstus jaunajā potēšanas pasē būs iespējams atjaunot tikai tajā ārstniecības iestādē, kur veikta vakcinācija, vai pie ģimenes ārsta.
Šo noteikumu 35.7. punkts nosaka, ka ārstniecības iestādei jāglabā pacienta profilaktiskās potēšanas karte 25 gadus pēc pēdējā ieraksta veikšanas. Par minēto noteikumu ievērošanu atbild konkrētās ārstniecības iestādes vadītājs. Tādēļ aicinām radušo situāciju izrunāt ar ārstniecības iestādes vadību.

 

Vēlējos noskaidrot,kuros Latvijas novados šogad ir iespējams iegūt bezmaksas poti pret ērču encefalītu?Jo internetā nekur šādu informāciju nevaru atrast!
Paldies.

Ar teritoriju sarakstu, kurās valsts apmaksā bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu, iespējams iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā www.spkc.gov.lv. Papildus informāciju iespējams saņemt, zvanot uz Slimību profilakses un kontroles centra tālruņa numuru 67501590.

 

Apmeklēju ārstu, bet poliklīnikas reģistratūrā man paskaidroja, ka ir nozudusi mana pacienta kartiņa? Kā rīkoties šādā situācijā, jo ārstam ir nepieciešama informācija par man iepriekš veiktu ārstēšanu un nozīmētām zālēm?

Pacienta medicīniskā karte ārstniecības iestādē ir jāuzglabā glabā 40 gadus pēc pēdējā ieraksta vai 15 gadus pēc pacienta nāves  – to nosaka Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.265 „Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība” 35.8.punkts. Par minēto noteikumu ievērošanu atbild konkrētās ārstniecības iestādes vadītājs.

Šajā gadījumā par radušos problēmu aicinām pacientu rakstīt iesniegumu ārstniecības iestādes vadītajam.

Papildus paskaidrojam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumiem Nr.265 „Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība” medicīniskos ierakstus apkopo un uzglabā ģimenes ārsts, kas pacienta medicīniskajiem ierakstiem pievieno arī informāciju par pacientam sniegto veselības aprūpes pakalpojumu, kas saņemts citā ārstniecības iestādē vai ko sniegušas citas ārstniecības personas.

Vai vienai personai var būt divi ģimenes ārsti? Viens, piemēram, Ķekavā, pie kura pacients ir piereģistrēts un otrs Imantā, pie kura pacients nav reģistrēts, bet kurš izsniedz slimību gadījumā slimības lapu (jo pacients pārsvarā atrodas Imantā, bet negrib zaudēt arī Ķekavas ārstu). Un vai šis ārsts, pie kura pacients nav reģistrēts, var nosūtīt pacientu un DEĀK, ja slimība ilgst jau 6 mēnešus, vai to drikst darīt tikai reģistrētais ģimenes ārsts?

Paskaidrojam, ka katrs iedzīvotājs var būt reģistrēts tikai pie viena ģimenes ārsta. Tomēr ģimenes ārsts sniedz palīdzību arī pacientu sarakstā nereģistrētam pacientam, piemēram, kurš īslaicīgas uzturēšanās (piemēram, komandējuma, apciemojuma) laikā ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā ir saslimis un vērsies pie ģimenes ārsta pēc palīdzības.

Atbilstoši 03.04.2001. MK noteikumu Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība"17.1 punktam pienākums nosūtīt darbnespējīgo personu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisiju, ja darbnespēja turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ir ārstējošajam ārstam vai ārsta palīgam.

Ja Jums ir radusies papildus jautājumi vai neskaidrības, konsultāciju iespējams saņemt pa tālruni 67081600 darba dienās no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00.

 

Sakiet, lūdzu, kur iespējams pateikties ārstam par sniegto palīdzību?

Informāciju par labi paveiktu mediķu darbu Jūs varat iesniegt ārstniecības iestādes vadībai vai Veselības ministrijai.

Šādos gadījumos pēc iespējas precīzāk jānorāda informācija par sniegto medicīnisko aprūpi, piemēram, datums, pilsēta, izsaukuma adrese, ārstniecības iestāde, ārsta vai medmāsas vārds, uzvārds, kā arī jāprecizē, kāda palīdzība tika sniegta. Rakstveida informāciju iespējams nosūtīta pa pastu vai elektroniski. Veselības ministrijas adrese:
Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, e-pasts: vm@vm.gov.lv, mājaslapa: www.vm.gov.lv.

 

Labdien! Līdz kuram termiņam mēs varam sniegt sūdzības un pretenzijas par ģimenes vai cita ārsta kļūdam un neatbilstošo apkalpošanu. Paldies

Atbilstoši Pacientu tiesību likuma 18. panta 3.punktam persona ir tiesīga iesniegt sūdzību Veselības inspekcijā normatīvajos aktos noteikto un nepieciešamo darbību veikšanai ne vēlāk kā divu gadu laikā no tiesību vai interešu aizskāruma dienas.

 

Labvakar!Man ir tāds jautājums.Kur ir jāgriežas pēc palīdzības, lai slimnieku pārvestu no ārvalstīm uz Latviju?

Iesakām Jums sazināties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD), kurš var nodrošināt pacienta pārvešanu uz Latviju. Plašāka informācija NMPD mājaslapā http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/NMPD/nmp_dienesta_maksas_pakalpojumu_cenradis_/

 

Kur Rīgā veic protezēšanu par pazeminātu cenu?

Informējam, ka zobu protezēšanu netiek apmaksāta no valsts budžeta. Savukārt informāciju par ortopēdisko protezēšanu, kas tiek apmaksāta no valsts budžeta, nodrošina VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centra "Vaivari", Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs. Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67552350, 26424675.Vai pediatrs var atteikt vizīti 2 gadīgam bērnam, kam ir plaušu karsonis?

Ģimenes ārstam, kurš ir noslēdzis līgumu par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, savas darbības pamatteritorijā jānodrošina savā pacientu sarakstā reģistrēto pacientu veselības aprūpe (tai skaitā arī mājas vizītes).

Ģimenes ārsts var atteikties veikt mājas vizīti vienīgi gadījumā, ja pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus ārsta darbības pamatteritorijas, kas ārstam nav sasniedzama.

Gadījumos, ja pacienta dzīvesvieta atrodas ārpus ārsta darbības pamatteritorijas, ģimenes ārsts ar savā pacientu sarakstā reģistrētu pacientu rakstiski vienojas par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārpus ģimenes ārsta darbības pamatteritorijas.

Ja ģimenes ārsts ar pacientu nevienojas par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ārpus ārsta darbības pamatteritorijas, jo pacienta dzīvesvieta ārstam nav sasniedzama, mājas vizīti iespējams pieteikt dežūrārstam, kurš apkalpo pacienta dzīvesvietas teritoriju
. Informāciju par dežūrārstu sarakstu iespējams noskaidrot, sazinoties ar Nacionālā veselības dienesta speciālistiem pa tālruni 80001234. 

 

Gribētu zināt, uz cik mēnešiem ģimenes ārstei jāraksta recepte kompensējamiem medikamentiem?

Par to, cik ilgam laikam pacientam nepieciešamas medikaments, kuru izraksta uz receptes, lemj ārsts, izvērtējot pacienta objektīvo stāvokli.

Izrakstot zāles uz īpašās receptes veidlapas, ārstam jāievēro 08.03.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr. 175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi” 37.punkta prasības, kas nosaka, ka uz vienas īpašās receptes veidlapas atļauts izrakstīt tikai vienas zāles vai medicīnisko ierīci, iepakojuma skaitu paredzot ne vairāk kā trīs mēnešus ilgam ārstēšanas kursam.

 

Man ģimenes ārsts neraksta nosūtījumu uz valsts apmaksātu pakalpojumu. Vai viņam ir tiesības to darīt?

Ģimenes ārsts nosūtījumu uz valsts apmaksāto pakalpojumu izsniedz pamatojoties uz pacienta sūdzībām un medicīniskās indikācijas. Tātad ģimenes ārsts ir tiesīgs bez medicīniskām indikācijām, tikai pēc pacienta pieprasījuma, atteikt nosūtījuma izsniegšanu uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem.Papildus jāatzīmē, ka dažus veselības aprūpes pakalpojumu var saņemt tikai ar ārstu speciālistu nosūtījumiem (magnētiskā rezonanse, scintigrāfijas izmeklējums, atsevišķas asins analīzes). Informācija par laboratorisko izmeklējumu nosacījumiem pieejama NVD mājas lapā http://www.vmnvd.gov.lv/lv/veselibas-aprupes-pakalpojumi/laboratoriskie-izmeklejumi.

 

Ārsts mani neārstē

Jārunā ar ārstniecības iestādes vadību, nodaļas vai poliklīnikas galveno ārstu, slimnīcas administrāciju. Ieteicams slimnīcas vadībai rakstīt iesniegumu par konkrēto situāciju. . Ja neizdodas rast risinājumu – iesniegums Veselības inspekcijai

 

Mani izraksta no slimnīcas, bet vēl joprojām jūtos slikti

Pacienta ārstēšanu slimnīcā nodrošina ārstējošais ārsts.Ārstējošais ārsts, izvērtējot pacienta veselības stāvokli, nosaka pacientam atbilstošāko ārstēšanu – nepieciešamos izmeklējumus, medikamentus u.c. Ja pacients nav apmierināts ar veikto izmeklēšanu, sākotnēji jārisina jautājums ar ārstniecības iestādes vadību, ja neizdodas rast risinājumu  - iesniegums Veselības inspekcijai.