Dezinfekcija, dezinsekcija un deratizācija

Kārtību, kādā dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniedzējs paziņo par komercdarbības uzsākšanu, noteikta 13.04.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr 350. Noteikumi paredz, ka pirms komercdarbības uzsākšanas pakalpojumu sniedzējam Veselības inspekcijā jāiesniedz iesniegums un darbinieku saraksts, kuri sniegs dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumus, un viņu izglītību apliecinošus dokumentus. Dokumentus var iesniegt arī elektroniski.

Paziņošana par komercdarbības uzsākšanu ir vienreizējs pasākums. Prasība par licences nepieciešamību šādu pakalpojumu veikšanai ir atcelta.  


Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanai licencētās/ par komercdarbību paziņojušās juridiskās personas (22.08.2018., Excel, 69 KB)

Iesniegums par dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumu sniegšanu