Pārbaudēs izmantotās Tipveida kontroles lapas

 
Veselības inspekcija aicina iepazīties ar ārstniecības iestādes plānveida kontrolē pārbaudāmo normatīvo aktu prasību apjomu. 

Normatīvo aktu prasības ir sagrupētas tipveida kontroles lapās. 

 Tipveida kontroles lapas veselības aprūpē 
 ĀI-O "Obligātās prasības ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām"
 ĀI-H „Prasības higiēniskā un pretepidēmiskā režīma plāna /izpildes kontrolei”
 ĀI-VP "Vides un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības kontrolei ārstniecības iestādēs (personām ar funkcionāliem traucējumiem)"
 ĀI-MI "Prasības medicīnisko ierīču ekspluatācijas kontrolei"
 ĀI-Z „Prasības zāļu aprites kontrolei”
 ĀI-MD "Prasības medicīnisko dokumentu lietvedības kārtībai ambulatorā ārstniecības iestādē"
 ĀI-MDS "Prasības medicīnisko dokumentu lietvedības kārtībai stacionārā ārstniecības iestādē"
 ĀI-MDZ "Prasības medicīnisko dokumentu lietvedības kārtībai zobārstniecības praksē"
 ĀI-NMP Prasības neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādes kontrolei
 ĀI-OVP “Prasības obligāto veselības pārbaužu kontrolei”
 ĀI-PS „Prasības stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju pieejamības kontrolei slimnīcā”
 ĀI-V “Prasības vakcinācijas izpildes kontrolei”
 ĀI-ZĀ „Prasības zobārstniecības iestādes kontrolei”
 ĀI-J "Prasības dzemdību, jaundzimušo intensīvas terapijas un jaundzimušo patoloģijas nodaļas kontrolei"
 ĀI-SAIb "Informatīvā veidlapa par veselības aprūpes organizāciju aprūpējamām personām bērnu sociālās aprūpes institūcijās"
 ĀI-SAIp "Informatīvā veidlapa par veselības aprūpes organizāciju aprūpējamām personām pieaugušo sociālās aprūpes institūcijās"

 

 Ārstniecības iestādes profils  Plānveida pārbaudē izmantoto tipveida lapu kodi
Daudzprofilu slimnīcas  ĀI-O; ĀI-H; ĀI-VP; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MDS; ĀI-PS; ĀI-V
Specializētās slimnīcas ĀI-O; ĀI-H; ĀI-VP; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MDS; ĀI-PS; ĀI-V; ĀI-J
Aprūpes slimnīcas  ĀI-O; ĀI-H; ĀI-VP; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MDS; ĀI-PS; ĀI-V
Veselības centri ĀI-O; ĀI-H; ĀI-VP; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MD; ĀI-V; ĀI-OVP
Ārstu prakses  ĀI-O; ĀI-H; ĀI-VP; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MD; ĀI-V; ĀI-OVP
Zobārstniecības kabineti  ĀI-O; ĀI-ZĀ ĀI-H; ĀI-VP; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MDZ
Ambulatorās rehabilitācijas iestādes ĀI-O; ĀI-H; ĀI-VP; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MD
Neatliekamās medicīniskā palīdzības iestādes ĀI-O; ĀI-H; ĀI-MI; ĀI-Z; ĀI-MD
Sociālās aprūpes iestādes*  ĀI-Z; ĀI-SAIp, ĀI-SAIb 

* Ja sociālās aprūpes iestāde reģistrēta kā ārstniecības iestāde, skat. Ārstu prakses.