ERAF projekts „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība”

 

Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) laika posmā no 2013. gada oktobra līdz 2015. gada novembrim kā Sadarbības partneris ir piedalījusies Nacionālā veselības dienesta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība” (ID nr.3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008) aktivitātes „Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2. kārtas izstrāde” īstenošanā.

2016.gadā Inspekcija ir uzsākusi šādu projekta ietvaros izstrādāto Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas (turpmāk - VUIS) moduļu izmantošanu ikdienas darbā:

  1. Laboratoriju izmeklējumu modulis, kurš ir paredzēts dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa rezultātu uzturēšanai. Pilnvērtīgai un efektīvai izstrādātā moduļa izmantošanai uz VUIS ir pārnesti visi dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa dati, kuri līdz šim tika uzkrāti Inspekcijas dzeramā ūdens monitoringa informācijas sistēmā (turpmāk - DZUMON). Kopš 2016.gada visa DZUMON funkcionalitāte ir pārcelta uz VUIS, kur dzeramā ūdens kvalitātes monitoringa dati tiek uzkrāti vienoti ar citu Inspekcijas rīcībā esošo uzraudzības informāciju, tādējādi nodrošinot augstāku informācijas integritātes līmeni un labāku tās pieejamību.
  2. Iesniegumu modulis ar sistēmas funkcionālajiem papildinājumiem (ekspertīzes, administratīvie akti, apstrīdēšanas) un ienākošo dokumentu datu sasaiste ar uzraudzības objektiem;
  3. Risku analīzes moduļa pamatfunkcionalitāte un Uzraudzības plānošanas modulis, kas ļauj ar sistēmas līdzekļiem balstīt uzraudzības plānošanu uz iepriekš sistematizētas informācijas izvērtējumu un objektīvu risku novērtējumu;
    E-pakalpojums Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai portālāwww.latvija.lv, kas nodrošina ūdensapgādes saimnieciskās darbības veicējiem (t.sk. pārtikas uzņēmumu pārstāvjiem) paziņot Inspekcijai dzeramā ūdens monitoringa rezultātus (iesniegt testēšanas pārskatu rezultātus) elektroniskā veidā un precizēt ūdensapgādes informāciju. E-pakalpojuma rezultātā iesniegtā informācija sistematizētā veidā uzreiz nokļūst VUIS darba vidē, tādējādi būtiski atvieglojot tās apstrādi;
  4. E-pakalpojumsPieprasījums par aktuālo stāvokli Veselības inspekcijas uzraudzības objektā portālāwww.latvija.lv, kas nodrošina Inspekcijas uzraudzībā esošo objektu atbildīgajām personām iespēju attālināti iegūt informāciju par veiktajām Inspekcijas kontrolēm.

Projekta īstenotājs – Nacionālais veselības dienests.

Projektu finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda starpniecību.

Vairāk informācijas par projektu: