Darbnespējas lapas

 

Darbnespējas lapu izsniedz ārstniecības iestādes ārsts vai ārsta palīgs pēc personas personīgas apskates un izmeklēšanas, pieņemto lēmumu pamatojot medicīniskajā dokumentācijā.
 
Kārtību, kādā tiek apliecināta personas pārejoša darbnespēja un slimības lapu izsniegšanas kārtību nosaka 03.04.2001. Ministru kabineta noteikumi Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība".
 
Darbnespējas lapu izsniedz:

  •  sakarā ar slimību (arī arodslimību) vai traumu (arī nelaimes gadījumu darbā), kas saistīta ar darbspēju zaudēšanu;  
  •  ja nepieciešams saņemt ārstniecisku vai profilaktisku medicīnisko palīdzību;
  •  ja nepieciešama izolācija karantīnas laikā;
  • ja atveseļošanās laikā pēc slimības (traumas) saskaņā ar medicīnisku atzinumu darbspēju atjaunošanai nepieciešams ārstēties rehabilitācijas iestādē;
  • sakarā ar stacionārā veicamu protezēšanu vai ortozēšanu;
  • sakarā ar stacionārā veicamu izmeklēšanu, ja ir ārstējošā ārsta norīkojums;
  • personai, kas kopj slimu bērnu līdz 14 gadiem;
  • grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā.
 
Iepriekš minētajos gadījumos DNL lapu izsniedz arī bezdarbniekiem.
 
Ja darbnespēja saistīta ar šiem nosacījumiem, izņemot gadījumus, ja pārejošas darbnespējas cēlonis ir arodslimība, kas konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra, personai par pirmajām 10 darbnespējas dienām izsniedz darbnespējas lapu A. 
 
Ja iepriekš minētajos gadījumos darbnespēja turpinās ilgāk par 10 dienām, sākot ar 11.darbnespējas dienu, bet ja pārejošas darbnespējas cēlonis ir arodslimība, kas konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra, sākot ar pirmo darbnespējas dienu personai izsniedz darbnespējas lapu B.
 
Savukārt personai, kas kopj slimu bērnu vecumā līdz 14 gadiem, un grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā no pirmās darbnespējas dienas izsniedz darbnespējas lapu B.
 
Ja darbnespējīgā persona ir darba ņēmējs pie vairākiem darba devējiem, darbnespējas lapu A izsniedz vairākos eksemplāros, ņemot vērā attiecīgās personas pieprasījumu. Savukārt  darbnespējas lapu B par vienu un to pašu darbnespējas periodu izsniedz tikai vienā eksemplārā.
 
Ja ir ievēroti visi nepieciešamie nosacījumi, ārvalstī izsniegto darbnespēju apliecinošu dokumentu pielīdzina Latvijā izsniegtajai darbnespējas lapai.
 
Ja darbnespējas lapa ir bojāta, izrakstīta kļūdaini vai tajā ir vairāki labojumi, darbnespējas lapu anulē,  tās ārstniecības iestādes vadītājs vai ārsts, vai ārsta palīgs, kurā izsniegta darbnespējas lapa. Ja darbnespējas lapa ir izsniegta nepamatoti, to drīkst anulēt ārstniecības iestādes vadītājs, kurā izsniegta darbnespējas lapa, - ja saņemts Veselības inspekcijas atzinums par darbnespējas lapas nepamatotu izsniegšanu.
 
Ārsts izsniedz darbnespējas lapu par visu darbnespējas periodu. Ārsta palīgs izsniedz darbnespējas lapu par pirmajām 10 darbnespējas dienām.
 
Ja ārsts konstatē, ka ir noticis ārstēšanās režīma pārkāpums, tiek izdarīta attiecīga atzīme darbnespējas lapā.
 
Ja darbnespēja turpinās ilgāk par 26 nedēļām, ārstējošajam ārstam vai ārsta palīgam ir pienākums nosūtīt darbnespējīgo personu uz Veselības un darbspēju eksper­tīzes ārstu komisiju.  Komisija sniedz atzinumu par darbnespējas lapas pagarināšanu vai nosaka invaliditāti.

Ārstniecības iestādēs izsniegto darbnespējas lapu pamatotību  kontrolē Veselības inspekcija. Sīkāku informāciju par darbnespējas lapu izsniegšanas kārtību iespējams saņemt pa tālruni 67081600.

Iedzīvotāji, kuri ir neapmierināti ar ārstniecības iestādē izsniegtu darbnespējas lapas pamatotību, var iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā. Sīkāku informāciju skatīt šeit.