Ārstniecības iestāžu ievērībai - par Ārstniecības riska fonda rēķinu

Veselības inspekcija aicina ārstniecības iestādes līdz gada beigām pārbaudīt un ja nepieciešams sniegt izmaiņas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistram par ārstniecības iestādēs strādājošām ārstniecības personām, to specialitātēm, nodarbinātības veidu - pamatdarbu vai blakusdarbu.

Nacionālais veselības dienests, atbilstoši  Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumiem Nr.1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”, kas nosaka pacientu tiesības uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par viņu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, ārstniecības iestādēm aprēķina gada riska maksājuma apmēru par ārstniecības iestādē strādājošām ārstniecības personām, balstoties uz 2018.gada 1.janvārī pieejamo informāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā (turpmāk - Reģistrs).

Lai aktualizētu Reģistrā esošo informāciju, ārstniecības iestādei jānosūta pieprasījums par ārstniecības iestādē strādājošām personām uz e-pasta adresi vi@vi.gov.lv.    

Veselības inspekcija atgādina, ka Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr. 317 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.317) 7.punkts nosaka, ka  ārstniecības iestāde piecu dienu laikā informē  Reģistru par izmaiņām ārstniecības personu sastāvā, kas uzsāk, maina vai beigušas profesionālo darbību, iesniedzot noteikumu Nr.317 2.pielikumu.