Miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļauja

 

 Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
Kontakti  Maksa par pakalpojumu  Saite uz latvija.lv
Miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas/
pārapbedīšanas atļauja

iesniegums pārvadāšanai

pieteikums pārapbedīšanai

nepieciešamie dokumenti

67317787 bez maksas