Veselību ietekmējošo vides faktoru riska izvērtēšana

 

 Pakalpojums Norādījumi
Veidlapa
Kontakti  Maksa par pakalpojumu  Saite uz latvija.lv
Veselības ietekmējošo vides faktoru (tai skaitā ķīmisko vielu un produktu) riska izvērēšana   67081577  52,25 euro/
eksperta stunda (ar PVN)

saite uz
latvija.lv