Pieteikums bērnu nometnes darbības uzsākšanai

 

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 8.6.punktam pirms nometnes darbības uzsākšanas organizētājam jāsaņem Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcijas) atzinums, ka nometne gatava uzsākt darbību. 

Inspekcijas atzinums pirms bērnu nometnes darbības uzsākšanas nepieciešams visām dienas un diennakts nometnēm (izņemot nometnēm ārpus telpām). Izsniegtais atzinums ir derīgs konkrētai nometnei attiecīgajā darbības periodā, līdz ar to Inspekcija rosina bērnu nometņu organizētājiem apzināt potenciālo bērnu nometņu un dalībnieku skaitu (ja konkrētajā vietā paredzētas vairākas nometnes) un nokārtot vienu atzinumu, kas būtu derīgs visām viena organizētāja rīkotajām bērnu nometnēm konkrētajā vietā uz vienu kalendāro gadu.

No 2017. gada 1. oktobra Inspekcijas atzinums par bērnu nometnes gatavību uzsākt darbību ir maksas pakalpojums.

Nepieciešamie dokumenti bērnu nometnes darbības uzsākšanai:

  1. Pieteikums (jāatzīmē „Objekta higiēniskais novērtējums”);
  2. Juridiskās personas reģistrācijas apliecības kopija;
  3. Informācija par nometnes programmu;
  4. Telpu nomas līgums (vai cits telpu īpašumu apliecinošs dokuments);
  5. Telpu plāns (diennakts nometnēm);
  6. Dzeramā ūdens testēšanas pārskats (decentralizētas ūdensapgādes gadījumā)
  7. Peldūdens testēšanas pārskats (gadījumā, ja peldvieta nav Inspekcijas uzraudzībā un nometnes laikā ir paredzēta peldēšanās).

Iesniegt pieteikumu Inspekcijas atzinuma saņemšanai var teritoriju apkalpojošās Inspekcijas reģionālajās nodaļās, elektroniski vai reģistrējoties tīmekļa vietnē http://nometnes.gov.lv.

Inspekcija lūdz nometnes organizētājus pieteikumus atzinuma saņemšanai iesniegt laicīgi (vismaz mēnesi iepriekš), jo Inspekcijas speciālistiem ir nepieciešams apsekot katru nometni uz vietas un sagatavot atzinumu. Iesniedzot pieteikumu novēloti, piemēram, pāris dienas pirms nometnes darbības sākuma, Inspekcija nevarēs nodrošināt attiecīgo pakalpojumu un izsniegt atzinumu.

Papildus informācija:

Bērnu nometnes

Obligātās veselības pārbaudes darbiniekiem

Metodiskais atbalsts nometnes organizēšanā

Bērnu drošība