Medicīnas ierīces

 

Kādos gadījumos var iesniegt iesniegumu Veselības inspekcijā:
 
 • ja lietošanai iegādātā medicīniskā ierīce pasliktina vai kaitē pacienta veselības stāvoklim;
 • ja ārstniecības persona vai pacients nav apmācīts rīkoties ar medicīnisko ierīci, nav lietošanas instrukcijas vai tā ir neatbilstoša;
 • ierīce nedarbojas, vai to lietojot, tās darbība atšķiras no ražotāja noteiktās;
 • piegādātājs rakstiski noraida pircēja prasību veikt bojātās ierīces tehnisko ekspertīzi, to nomainīt vai atgriezt ieguldītos līdzekļus.
 
 Iesniegumā jānorāda:
 
 • Iegādātās ierīces nosaukums, modelis un izplatīšanas uzņēmuma adrese;
 • Medicīniskās ierīces izgatavošanas un drošas lietošanas laiks;
 • Kādus veselības traucējumus vai kaitējumu radīja medicīniskās ierīces lietošana?
 • Medicīniskās ierīces piegādātāja nosaukums, adrese un kontaktinformācija, ja tāda ir lietotāja rīcībā;
 • Ierīces modeļa lietošanas pamācības kopija;
 • Informācija par izplatītāja vai izgatavotāja attiekšanos veikt iegādātās neatbilstošās ierīces nomaiņu ar analogu modeli;
 • Iesniedzēja kontaktinformācija (vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālrunis, ja ir iespējams, e-pasta adrese).
 • Iesniegumam jāpievieno ārsta atzinums par personai nodarītā veselības kaitējuma smaguma pakāpi, cēloni, apstākļiem un prognozi;
 • Pirkuma čeka kopija.
 
Iesniegumu iesniedz: 

iesniegumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi: Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012 vai elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu "Elektronisks iesniegums Veselības inspekcijai".

 
Iesnieguma izskatīšana ir bez maksas.
 
Papildus informācija:
 
pa tālruni: 67507993 darba dienās no plkst. 9:30-12:30 un 13:00 līdz 17:00.