Izziņa kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs

 Uz leju >>

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2006. gada 14. februāra noteikumiem Nr.128 "Noteikumi par institūcijām, kas izsniedz Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamos dokumentus viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs, un šo dokumentu izsniegšanas kārtību" (turpmāk – Noteikumi) prasībām, Veselības inspekcija izsniedz dokumentus profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs ārstniecības personām reglamentētajā profesijā veselības aprūpes jomā (māsām, vecmātēm, ārsta palīgiem, māsas palīgiem, kosmētiķiem, zobārstniecības māsām, zobu higiēnistiem, zobārsta asistentiem, zobu tehniķiem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, reitterapeitiem, fizioterapeita asistentiem, ergoterapeita asistentiem, reitterapeita asistentiem, audiologopēdiem, mākslas terapeitiem, uztura speciālistiem, tehniskiem ortopēdiem, radiologa asistentiem, biomedicīnas laborantiem, skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloģijā, radiogrāferiem, podologiem, masieriem, militārais paramediķis), kas apliecina:

  • personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju,
  • personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā,
  • ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionāla pārkāpuma vai noziedzīga nodarījuma dēļ.


Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.


Izziņas sagatavošanai iesniedz iesniegumu (elektroniski pieejams šeit), kuram pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus): 

  1. Izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments/i (diploms);
  2. Dokuments, kas apliecina vārda/ uzvārda maiņu;
  3. Izziņa no darba devēja (-iem) par profesionālo pieredzi un reputāciju darbā pēdējo piecu gadu laikā, ja šāda pieredze ir.


Samaksa par izziņu:

Sākot no 2018.gad 9.februāra, samaksa par izziņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs ir:

  • ja ārstniecības persona ir ieguvusi kvalifikāciju, kuras apmācība uzsākta līdz  2004.gada 1.maijam – 83,26 euro;
  • ja ārstniecības persona ieguvusi kvalifikāciju, kuras apmācība uzsākta pēc 2004.gada 1.maija – 45,67 euro.


Ja ārvalstu kompetentā institūcija papildus pieprasa apliecināt personas labu veselību un/vai labu reputāciju, nepieciešams iesniegt aizpildītu kompetentās ārvalstu institūcijas izsniegtu pieprasījumu.


Veselības inspekcija, lai apliecinātu personas labu veselību un/vai labu reputāciju var papildus pieprasīt šādus dokumentus:

  1. Izziņu no ģimenes ārsta par personas veselības stāvokli, ja ārvalstu institūcijas izsniegtā pieprasījumā nav atzīmes par to;
  2. Izziņu no darba devēja (-iem) par profesionālo pieredzi un reputāciju darbā pēdējo piecu gadu laikā (ja tāda nav iesniegta Veselības inspekcijā).


Iesniegumu un pievienotos dokumentus iesniedz:

Veselības inspekcijas
Reģistru nodaļā
Rīgā, Klijānu ielā 7.

Pieņemšanas laiki: no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.9.00-12.30  13.00-16.00

Izziņas sagatavošanas termiņš ir 15 dienas pēc visu dokumentu iesniegšanas. Ja nepieciešama papildus pārbaude vai jāpieprasa papildu ziņas, pieprasīto izziņu izsniedz 30 dienu laikā (Noteikumu 11.punkts).Izziņa tiek sagatavota latviešu valodā.

 

Kontaktinformācija:

Tālr. 67507989
Gunta Stūre, e-pasts: gunta.sture@vi.gov.lv