Struktūrvienību kontaktinformācija


INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS -
67081600

ĀRSTNIECĪBAS PERSONU REĢISTRS - 67387662; 67602101; 26805452

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀŽU REĢISTRS - 67501589

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
VADĪBA
Indra Dreika
Inspekcijas vadītāja

 indra.dreika@vi.gov.lv
Signe Lesiņa vadītāja vietniece 27853002 signe.lesina@vi.gov.lv
Anita Ose vadītāja palīgs 67819670  anita.ose@vi.gov.lv
Sabiedrisko attiecību un klientu apkalpošanas nodaļa
Iveta Ragoviča Nodaļas vadītāja 67507988  iveta.ragovica@vi.gov.lv

Elīna Ermansone

Sabiedrisko attiecību speciālists
 26315189  elina.ermansone@vi.gov.lv
Saiva Luste Sabiedrisko attiecību speciālists 28342858 saiva.luste@vi.gov.lv
Vineta Miška klientu apkalpošanas speciālists - lietvedis  67081600  vineta.miska@vi.gov.lv
Juridiskais departaments
Vladimirs Derjagins Departamenta vadītājs 67819694 vladimirs.derjagins@vi.gov.lv
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Agnese Logoša  nodaļas vadītāja 67357823 agnese.logosa@vi.gov.lv
Rita Jansone Finansiste 67807536 rita.jansone@vi.gov.lv
Anda Kampernova Vecākā norēķinu grāmatvede 67507988 anda.kampernova@vi.gov.lv
Žanna Stavro Vecākā grāmatvede 67807536 zanna.stavro@vi.gov.lv
Personālvadības un darba aizsardzības nodaļa   
Dzintra Ranceviča Nodaļas vadītāja 67819675  dzintra.rancevica@vi.gov.lv
Angelija Rogova Vecākā personāla speciāliste 67819675  angelija.rogova@vi.gov.lv
Ričards Balnass Darba aizsardzības speciālists  67819675  ricards.balnass@vi.gov.lv
Plānošanas, analīzes un projektu vadības nodaļa   
Alla Nogotkova Nodaļas vadītāja 67507982 alla.nogotkova@vi.gov.lv
Svetlana Nesterova Nodaļas vadītājas vietniece projektu vadībā 28683490 svetlana.nesterova@vi.gov
Iveta Biļika Pārvaldes vecākā referente 67507987 iveta.bilika@vi.gov.lv
Maija Ladeiko
Vides veselības analītiķe  67507992 maija.ladeiko@vi.gov.lv
Ivita Bijona Veselības aprūpes analītiķe  67507992 ivita.bijona@vi.gov.lv
Kvalitātes un risku vadības nodaļa 
Evija Jēkabsone Nodaļas vadītājs 67819671 evija.jekabsone@vi.gov.lv
Ilze Grīsliņa Kvalitātes vadības sistēmas vecākais speciālists  67357817  ilze.grislina@vi.gov.lv
Valentīna Beržuka Kvalitātes vadības sistēmas auditors  67357817 valentina.berzuka@vi.gov.lv
Administratīvā nodrošinājuma nodaļa   
Māris Leščinskis Nodaļas vadītājs 67819683 maris.lescinskis@vi.gov.lv
Marina Ribakova Materiālo resursu vecākā speciāliste 67819683 marina.ribakova@vi.gov.lv
Baiba Ozola-Magazniece Iepirkumu speciāliste 67819683 baiba.ozola-magazniece@vi.gov.lv
       
       
Edgars Cīrulis Saimniecības pārzinis 67819680 edgars.cirulis@vi.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju un sakaru sistēmas nodaļa
Deniss Očeredņuks Nodaļas vadītājs 67819682 deniss.ocerednuks@vi.gov.lv
Jānis Kalnevics Informatīvo sistēmu projektētājs
67819682 janis.kalnevics@vi.gov.lv
Māris Kaulačs Informācijas sistēmu inženieris 67819682 maris.kaulacs@vi.gov.lv
Aleksandrs Loginovs Informācijas sistēmu inženieris 67819682 aleksandrs.loginovs@vi.gov.lv
Veselības aprūpes departaments
Andžela Gudre
Inspekcijas vadītāja vietniece - Departamenta vadītāja
   andzela.gudre@vi.gov.lv
Dace Roze Departamenta vadītāja vietnieks   dace.roze@vi.gov.lv
 Inese Vēvere Pārvaldes vecākā referente 67081660  inese.vevere@vi,gov.lv
Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļa   
Andris Zīverts Nodaļas vadītājs 67081654 andris.ziverts@vi.gov.lv
Ilze Buka
Nodaļas vadītāja vietniece
67357820 ilze.buka@vi.gov.lv
Medicīnas ierīču nodaļa
Jeļena Cīrule  Vecākais tehniskās uzraudzības inspektors 67507993 jelena.cirule@vi.gov.lv
Lelde Betlere  Tehniskās uzraudzības inspektors  67507993 lelde.betlere@vi.gov.lv
Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļa   
Konstantija Reinfelde Nodaļas vadītāja 67507990  konstantija.reinfelde@vi.gov.lv
Žanna Kirejeva Vecākais inspektors 67507990 zanna.kirijeva@vi.gov.lv
Svetlana Andrejeva Inspektors 28680067  svetlana.andrejeva@vi.gov.lv
Farmācijas departaments
Rihards Burmistris
Departamenta vadītājs 67081655  rihards.burmistris@vi.gov.lv
Zāļu kontroles nodaļa    
 Lilija Jakupane Nodaļas vadītāja  67357811  lilija.jakupane@vi.gov.lv
Komercprakses nodaļa
Nodaļas vadītājs        Jānis Valenieks                   67081547        janis.valenieks@vi.gov.lv
Vecākais inspektors         Daina Kromāne     67081547            daina.kromane@vi.gov.lv
Reģistru nodaļa   
Sanda Osemļjaka Nodaļas vadītāja 67081659, 67507989  sanda.osemljaka@vi.gov.lv
SABIEDRĪBAS VESELĪBAS  DEPARTAMENTS
Solvita Muceniece
Departamenta vadītāja  67081577  solvita.muceniece@vi.gov.lv
Inta Svariņa Parvaldes vecākā referente 67819681 inta.svarina@vi.gov.lv
Vides veselības nodaļa
Normunds Kadiķis    Nodaļas vadītājs                67819695           normunds.kadikis@vi.gov.lv
Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļa   
Maija Rumpētere  Nodaļas vadītāja 67378367 maija.rumpetere@vi.gov.lv
Produktu kontroles nodaļ  
Jana Neimane
Nodaļas vadītāja
 28684005 jana.neimane@vi.gov.lv
Higiēnas novērtēšanas nodaļa   
Olga Saganoviča Nodaļas vadītāja 67317787, 67081645  olga.saganovica@vi.gov.lv
Kuģu sanitārās apstrādes  kontroles apliecību izsniegšana Rīgā - 67317787, mob.29491437
 
       
Sabiedrības veselības kontroles nodaļa   
Ilona Drišļuka Nodaļas vadītāja
67819685, 67507988  ilona.drisluka@vi.gov.lv
    
 Reģionālo struktūrvienību kontaktinformācija  
Kurzemes kontroles nodaļa   
 Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV-3301, tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv
 Inta Leite  Nodaļas vadītāja  26316290  inta.leite@vi.gov.lv
 Ieva Blumfelde  Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā
 29467352  ieva.blumfelde@vi.gov.lv
Baiba Šteina  Inspektors sabiedrības veselības jomā
 26323802 baiba.steina@vi.gov.lv
Raiņa iela 17, Talsi, LV-3200, tālrunis/fakss: 63221089
Jānis Kalācis  Vecākais inspektors veselības aprūpes jomā
 29497387 janis.kalacis@vi.gov.lv
Maruta Doniņa  Inspektors sabiedrības veselības jomā
 20227306 maruta.donina@vi.gov.lv
Svetlana Martinova  Higiēnas ārste  26336007 svetlana.martinova@vi.gov.lv
 E.Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63423795, tālrunis/fakss: 63480879  
 Ārija Brīvkalne  Inspektors sabiedrības veselības jomā
 28376624 arija.brivkalne@vi.gov.lv
Dace Rolava  Inspektors veselības aprūpes jomā
 28338764 dace.rolava@vi.gov.lv
Inesa Kaseviča  Vecākā higiēnas ārste  29277736 inesa.kasevica@vi.gov.lv
Svetlana Juņina  Higiēnas ārste  26481579 svetlana.junina@vi.gov.lv
Kuģu sanitārās apstrādes  kontroles apliecību izsniegšana Liepājā - 63423795, mob.29277736
Saules iela 31, Ventspils, LV-3601, tālrunis/fakss: 63622325  
 Irēna Vinogradova  Vecākā higiēnas ārste 26337237 irena.vinogradova@vi.gov.lv

Kuģu sanitārās apstrādes  kontroles apliecību izsniegšana Ventspilī - 63622325, mob.26337237


Kuģu sanitārās apstrādes  kontroles apliecību izsniegšana Rojā un Mērsragā - 63221089, mob.26336007. 

Latgales kontroles nodaļa   
18.Novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404, tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv   
Ludmila Vainiņa  Nodaļas vadītāja  26641151 ludmila.vainina@vi.gov.lv
Ivans Vološčuks Vecākais inspektors veselības aprūpes jomā
 26627699 ivans.voloscuks@vi.gov.lv
Ināra Grabļevska Inspektors veselības aprūpes jomā
 29459640 inara.grablevska@vi.gov.lv
Ilze Skutele
Inspektors veselības aprūpes jomā
27883298 ilze.skutele@vi.gov.lv
Žanete Šaudiņa Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā
 26673351 zanete.saudina@vi.gov.lv
Alla Rudzinska Inspektore sabiedrības veselības jomā
 28397453 alla.rudzinska@vi.gov.lv
Jolanta Vrubļevska-Ludiņa Vides veselības analītiķe  28324096 jolanta.vrublevska-ludina@vi.gov.lv
Evita Sibirceva Vides veselības analītiķe  27010268 evita.sibirceva@vi.gov.lv
Brīvības iela 258a, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis: 65231104
Sanita Nagle Inspektore sabiedrības veselības jomā
29437261 sanita.nagle@vi.gov.lv
Artūrs Demidovs Inspektors veselības aprūpes jomā
26315339 arturs.demidovs@vi.gov.lv
Evija Lāce Vides veselības analītiķe 27855980 evija.lace@vi.gov.lv
18.novembra iela 41, Ambulatorās daļas 3.korpuss, Rēzekne, LV-4601, tālrunis/fakss: 64624226   
Inga Auzāne Inspektors sabiedrības veselības  jomā
 29113596 inga.auzane@vi.gov.lv
Vladimirs Miņins Vecākais higiēnas ārsts  27832755 vladimirs.minins@vi.gov.lv
Vidzemes kontroles nodaļa  
L.Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201, tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv  
Kalvis Latsons Nodaļas vadītājs  28455570 kalvis.latsons@vi.gov.lv
Lolita Ķuze Inspektors sabiedrības veselības jomā
 29129437 lolita.kuze@vi.gov.lv
Indra Ieva Rozenberga Inspektors sabiedrības veselības jomā
 28601763 indra.rozenberga@vi.gov.lv
Daina Kola Inspektors sabiedrības veselības jomā
 29491652 daina.kola@vi.gov.lv
Iveta Šmite Inspektors veselības aprūpes jomā
25772670 iveta.smite@vi.gov.lv
Mairita Grāvele Inspektors veselības aprūpes jomā
 28683173 mairita.gravele@vi.gov.lv
Elvīra Bojarinceva Higiēnas ārsta palīgs  64281130 elvira.bojarinceva@vi.gov.lv
Dina Līte-Zaķe Vides veselības analītiķis  64281130 dina.lite-zake@vi.gov.lv
Silvija Švalkovska Vides veselības analītiķis  64281130 silvija.svalkovska@vi.gov.lv
Klēts iela 6, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tālrunis/fakss: 64471256   
Evita Dmitrijeva Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā
 27875994 evita.dmitrijeva@vi.gov.lv
Zaiga Tarasa Vecāais inspektors veselības aprūpes jomā
 29495640 zaiga.tarasa@vi.gov.lv
Inga Ceimere
Inspektors veselības aprūpes jomā
 26146732 inga.ceimere@vi.gov.lv
Evita Kupča Vides veselības analītiķe  27039032 evita.kupca@vi.gov.lv
Zemgales kontroles nodaļa   
Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv  
Airisa Lapiņa Nodaļas vadītāja 29493627 airisa.lapina@vi.gov.lv
Lija Skranda Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā
29405923 lija.skranda@vi.gov.lv
Dace Šulce Inspektors sabiedrības veselības jomā
 630883193 dace.sulce@vi.gov.lv
Jolanta Dzintare Inspektors veselības aprūpes jomā
20279092 jolanta.dzintare@vi.gov.lv
Tatjana Losicka Higiēnas ārste 26643119 tatjana.losicka@vi.gov.lv
Ludmila Jermakova Higiēnas ārste 26604580 ludmila.jermakova@vi.gov.lv
Margarita Mistjukeviča Higiēnas ārsta palīgs  26629931  margarita.mistjukevica@vi.gov.lv