Struktūrvienību kontaktinformācija

Veselības inspekcijas tālruņi nav paaugstinātas maksas. Veselības inspekcijas telekomunikācijas sakarus nodrošina CSC Telecom.

Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa uz Veselības inspekciju, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem.

Lai noskaidrotu maksu par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora. 

Uzmanību Lattelecom abonentiem! Sastādot Veselības inspekcijas tālruņa numuru un tā priekšā liekot 108, zvans būs bez maksas.

 

INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS - 67081600

 

ĀRSTNIECĪBAS PERSONU REĢISTRS - 67387662; 67602101; 26805452

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀŽU REĢISTRS - 67501589

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
VADĪBA
Indra Dreika
Inspekcijas vadītāja

 indra.dreika@vi.gov.lv
Signe Lesiņa vadītāja vietniece 27853002 signe.lesina@vi.gov.lv
Anita Ose vadītāja palīgs 67819670  anita.ose@vi.gov.lv
Sabiedrisko attiecību un klientu apkalpošanas nodaļa
Iveta Ragoviča Nodaļas vadītāja 67507988  iveta.ragovica@vi.gov.lv

Elīna Ermansone

Sabiedrisko attiecību speciālists
 26315189  elina.ermansone@vi.gov.lv
Saiva Luste Sabiedrisko attiecību speciālists 28342858 saiva.luste@vi.gov.lv
Vineta Miška klientu apkalpošanas speciālists - lietvedis 67819674  vineta.miska@vi.gov.lv
Juridiskais departaments
  Departamenta vadītājs 67819694  
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Agnese Logoša  nodaļas vadītāja 67357823 agnese.logosa@vi.gov.lv
Rita Jansone Finansiste 67807536 rita.jansone@vi.gov.lv
Anda Kampernova Vecākā norēķinu grāmatvede 67507988 anda.kampernova@vi.gov.lv
Ineta Vule  Vecākā personālā grāmatvede 67807536 ineta.vule@vi.gov.lv
Žanna Stavro Vecākā grāmatvede 67807536 zanna.stavro@vi.gov.lv
Personālvadības un darba aizsardzības nodaļa   
Dzintra Ranceviča Nodaļas vadītāja 67819675  dzintra.rancevica@vi.gov.lv
Angelija Rogova Vecākā personāla speciāliste 67819675  angelija.rogova@vi.gov.lv
Ričards Balnass Darba aizsardzības speciālists  67819675  ricards.balnass@vi.gov.lv
Plānošanas, analīzes un projektu vadības nodaļa   
Alla Nogotkova Nodaļas vadītāja 67507982 alla.nogotkova@vi.gov.lv
Svetlana Nesterova Nodaļas vadītājas vietniece projektu vadībā 28683490 svetlana.nesterova@vi.gov
Iveta Biļika Pārvaldes vecākā referente 67507987 iveta.bilika@vi.gov.lv
Maija Ladeiko
Vides veselības analītiķe  67507992 maija.ladeiko@vi.gov.lv
Ivita Bijona Veselības aprūpes analītiķe  67507992 ivita.bijona@vi.gov.lv
Kvalitātes un risku vadības nodaļa 
Evija Jēkabsone Nodaļas vadītājs 67819671 evija.jekabsone@vi.gov.lv
Ilze Grīsliņa Kvalitātes vadības sistēmas vecākais speciālists  67357817  ilze.grislina@vi.gov.lv
Valentīna Beržuka Kvalitātes vadības sistēmas auditors  67357817 valentina.berzuka@vi.gov.lv
Administratīvā nodrošinājuma nodaļa   
Māris Leščinskis Nodaļas vadītājs 67819683 maris.lescinskis@vi.gov.lv
Marina Ribakova Materiālo resursu vecākā speciāliste 67819683 marina.ribakova@vi.gov.lv
Baiba Ozola-Magazniece Iepirkumu speciāliste 67819683 baiba.ozola-magazniece@vi.gov.lv
       
       
Edgars Cīrulis Saimniecības pārzinis 67819680 edgars.cirulis@vi.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju un sakaru sistēmas nodaļa
Deniss Očeredņuks Nodaļas vadītājs 67819682 deniss.ocerednuks@vi.gov.lv
Jānis Kalnevics Informatīvo sistēmu projektētājs
67819682 janis.kalnevics@vi.gov.lv
Māris Kaulačs Informācijas sistēmu inženieris 67819682 maris.kaulacs@vi.gov.lv
Aleksandrs Loginovs Informācijas sistēmu inženieris 67819682 aleksandrs.loginovs@vi.gov.lv
Veselības aprūpes departaments
Andžela Gudre
Inspekcijas vadītāja vietniece - Departamenta vadītāja
   andzela.gudre@vi.gov.lv
Dace Roze Departamenta vadītāja vietnieks   dace.roze@vi.gov.lv
 Inese Vēvere Pārvaldes vecākā referente 67081660  inese.vevere@vi,gov.lv
Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļa   
Andris Zīverts Nodaļas vadītājs 67081654 andris.ziverts@vi.gov.lv
Ilze Buka
Nodaļas vadītāja vietniece
67357820 ilze.buka@vi.gov.lv
Medicīnas ierīču nodaļa
Jeļena Cīrule  Vecākais tehniskās uzraudzības inspektors 67507993 jelena.cirule@vi.gov.lv
Lelde Betlere  Tehniskās uzraudzības inspektors  67507993 lelde.betlere@vi.gov.lv
Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļa   
Konstantija Reinfelde Nodaļas vadītāja 67507990  konstantija.reinfelde@vi.gov.lv
Žanna Kirejeva Vecākais inspektors 67507990 zanna.kirijeva@vi.gov.lv
Svetlana Andrejeva Inspektors 28680067  svetlana.andrejeva@vi.gov.lv
Farmācijas departaments
Rihards Burmistris
Departamenta vadītājs 67081655  rihards.burmistris@vi.gov.lv
Zāļu kontroles nodaļa    
 Lilija Jakupane Nodaļas vadītāja  67357811  lilija.jakupane@vi.gov.lv
Komercprakses nodaļa
Nodaļas vadītājs        Jānis Valenieks                   67081547        janis.valenieks@vi.gov.lv
Vecākais inspektors         Daina Kromāne     67081547            daina.kromane@vi.gov.lv
Reģistru nodaļa   
Sanda Osemļjaka Nodaļas vadītāja 67081659, 67507989  sanda.osemljaka@vi.gov.lv
SABIEDRĪBAS VESELĪBAS  DEPARTAMENTS
Solvita Muceniece
Departamenta vadītāja  67081577  solvita.muceniece@vi.gov.lv
Inta Svariņa Parvaldes vecākā referente 67819681 inta.svarina@vi.gov.lv
Vides veselības nodaļa
Normunds Kadiķis    Nodaļas vadītājs                67819695           normunds.kadikis@vi.gov.lv
Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļa   
Maija Rumpētere  Nodaļas vadītāja 67378367 maija.rumpetere@vi.gov.lv
Produktu kontroles nodaļ  
Jana Neimane
Nodaļas vadītāja
 28684005 jana.neimane@vi.gov.lv
Higiēnas novērtēšanas nodaļa   
Olga Saganoviča Nodaļas vadītāja 67317787, 67081645  olga.saganovica@vi.gov.lv
Kuģu sanitārās apstrādes  kontroles apliecību izsniegšana Rīgā - 67317787, mob.29491437
 Stratēģiskās plānošanas un attīstības departaments
 Evija Palčeja  nodaļas vadītāja  67819676  evija.palceja@vi.gov.lv
Sabiedrības veselības kontroles nodaļa   
Ilona Drišļuka Nodaļas vadītāja
67819685  ilona.drisluka@vi.gov.lv
    
 Reģionālo struktūrvienību kontaktinformācija  
Kurzemes kontroles nodaļa   
 Pilsētas laukums 2, Kuldīga, LV-3301, tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv
 Inta Leite  Nodaļas vadītāja  26316290  inta.leite@vi.gov.lv
 Ieva Blumfelde  Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā
 29467352  ieva.blumfelde@vi.gov.lv
Baiba Šteina  Inspektors sabiedrības veselības jomā
 26323802 baiba.steina@vi.gov.lv
Raiņa iela 17, Talsi, LV-3200, tālrunis/fakss: 63221089
Jānis Kalācis  Vecākais inspektors veselības aprūpes jomā
 29497387 janis.kalacis@vi.gov.lv
Maruta Doniņa  Inspektors sabiedrības veselības jomā
 20227306 maruta.donina@vi.gov.lv
Svetlana Martinova  Higiēnas ārste  26336007 svetlana.martinova@vi.gov.lv
 E.Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63423795, tālrunis/fakss: 63480879  
 Ārija Brīvkalne  Inspektors sabiedrības veselības jomā
 28376624 arija.brivkalne@vi.gov.lv
Inesa Kaseviča  Vecākā higiēnas ārste  29277736 inesa.kasevica@vi.gov.lv
Svetlana Juņina  Higiēnas ārste  26481579 svetlana.junina@vi.gov.lv
Kuģu sanitārās apstrādes  kontroles apliecību izsniegšana Liepājā - 63423795, mob.29277736
Saules iela 31, Ventspils, LV-3601, tālrunis/fakss: 63622325  
 Irēna Vinogradova  Vecākā higiēnas ārste 26337237 irena.vinogradova@vi.gov.lv

Kuģu sanitārās apstrādes  kontroles apliecību izsniegšana Ventspilī - 63622325, mob.26337237


Kuģu sanitārās apstrādes  kontroles apliecību izsniegšana Rojā un Mērsragā - 63221089, mob.26336007. 

Latgales kontroles nodaļa   
18.Novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404, tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv   
Ludmila Vainiņa  Nodaļas vadītāja  26641151 ludmila.vainina@vi.gov.lv
Ivans Vološčuks Vecākais inspektors veselības aprūpes jomā
 26627699 ivans.voloscuks@vi.gov.lv
Ināra Grabļevska Inspektors veselības aprūpes jomā
 29459640 inara.grablevska@vi.gov.lv
Ilze Skutele
Inspektors veselības aprūpes jomā
27883298 ilze.skutele@vi.gov.lv
Žanete Šaudiņa Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā
 26673351 zanete.saudina@vi.gov.lv
Alla Rudzinska Inspektore sabiedrības veselības jomā
 28397453 alla.rudzinska@vi.gov.lv
Jolanta Vrubļevska-Ludiņa Vides veselības analītiķe  28324096 jolanta.vrublevska-ludina@vi.gov.lv
Evita Sibirceva Vides veselības analītiķe  27010268 evita.sibirceva@vi.gov.lv
Brīvības iela 258a, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis: 65231104
Sanita Nagle Inspektore sabiedrības veselības jomā
29437261 sanita.nagle@vi.gov.lv
Artūrs Demidovs Inspektors veselības aprūpes jomā
26315339 arturs.demidovs@vi.gov.lv
Evija Lāce Vides veselības analītiķe 27855980 evija.lace@vi.gov.lv
18.novembra iela 41, Ambulatorās daļas 3.korpuss, Rēzekne, LV-4601, tālrunis/fakss: 64624226   
Inga Auzāne Inspektors sabiedrības veselības  jomā
 29113596 inga.auzane@vi.gov.lv
Vladimirs Miņins Vecākais higiēnas ārsts  27832755 vladimirs.minins@vi.gov.lv
Vidzemes kontroles nodaļa  
L.Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201, tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv  
Kalvis Latsons Nodaļas vadītājs  28455570 kalvis.latsons@vi.gov.lv
Lolita Ķuze Inspektors sabiedrības veselības jomā
 29129437 lolita.kuze@vi.gov.lv
Indra Ieva Rozenberga Inspektors sabiedrības veselības jomā
 28601763 indra.rozenberga@vi.gov.lv
Daina Kola Inspektors sabiedrības veselības jomā
 29491652 daina.kola@vi.gov.lv
Iveta Šmite Inspektors veselības aprūpes jomā
25772670 iveta.smite@vi.gov.lv
Mairita Grāvele Inspektors veselības aprūpes jomā
 28683173 mairita.gravele@vi.gov.lv
Elvīra Bojarinceva Higiēnas ārsta palīgs  64281130 elvira.bojarinceva@vi.gov.lv
Dina Līte-Zaķe Vides veselības analītiķis  64281130 dina.lite-zake@vi.gov.lv
Silvija Švalkovska Vides veselības analītiķis  64281130 silvija.svalkovska@vi.gov.lv
Klēts iela 6, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tālrunis/fakss: 64471256   
Evita Dmitrijeva Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā
 27875994 evita.dmitrijeva@vi.gov.lv
Zaiga Tarasa Vecāais inspektors veselības aprūpes jomā
 29495640 zaiga.tarasa@vi.gov.lv
Inga Ceimere
Inspektors veselības aprūpes jomā
 26146732 inga.ceimere@vi.gov.lv
Evita Kupča Vides veselības analītiķe  27039032 evita.kupca@vi.gov.lv
Zemgales kontroles nodaļa   
Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv  
Airisa Lapiņa Nodaļas vadītāja 29493627 airisa.lapina@vi.gov.lv
Lija Skranda Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā
29405923 lija.skranda@vi.gov.lv
Dace Šulce Inspektors sabiedrības veselības jomā
 630883193 dace.sulce@vi.gov.lv
Jolanta Dzintare Vecākais inspektors veselības aprūpes jomā
20279092 jolanta.dzintare@vi.gov.lv
Tatjana Losicka Higiēnas ārste 26643119 tatjana.losicka@vi.gov.lv
Ludmila Jermakova Higiēnas ārste 26604580 ludmila.jermakova@vi.gov.lv
Margarita Mistjukeviča Higiēnas ārsta palīgs  26629931  margarita.mistjukevica@vi.gov.lv