Struktūrvienību kontaktinformācija

Veselības inspekcijas tālruņi nav paaugstinātas maksas. Veselības inspekcijas telekomunikācijas sakarus nodrošina CSC Telecom.

Zvanot no fiksētā tālruņa vai mobilā tālruņa uz Veselības inspekciju, zvanītājs maksā atbilstoši sava operatora noteiktajiem tarifiem.

Lai noskaidrotu maksu par zvanu, zvanītājam jāvēršas pie sava operatora. 

Uzmanību Tet abonentiem! Sastādot Veselības inspekcijas tālruņa numuru un tā priekšā liekot 108, zvans būs bez maksas.

 

INFORMATĪVAIS TĀLRUNIS - 67081600

 

ĀRSTNIECĪBAS PERSONU REĢISTRS - 67507989; 67602101; 26805452

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀŽU REĢISTRS - 67501589

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis E-pasts
VADĪBA
Indra Dreika
Inspekcijas vadītāja

 indra.dreika@vi.gov.lv
Signe Lesiņa Vadītāja vietniece    signe.lesina@vi.gov.lv
Anita Slokenberga Vadītāja vietniece veselības aprūpē    anita.slokenberga@vi.gov.lv

Iveta Ragoviča

vadītāja palīgs    iveta.ragovica@vi.gov.lv
Sabiedrisko attiecību un klientu apkalpošanas nodaļa
Iveta Ragoviča Nodaļas vadītāja    iveta.ragovica@vi.gov.lv

Maira Kalniņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste
 26315189  maira.kalnina@vi.gov.lv
Linda Buldure Klientu apkalpošanas speciāliste- lietvede  67819674  linda.buldure@vi.gov.lv
Violeta Skreba Klientu apkalpošanas speciāliste- lietvede  67081600  violeta.skreba@vi.gov.lv
Reģistru nodaļa
Sindija Adama Nodaļas vadītāja    sindija.adama@vi.gov.lv
Aelita Jansone Vecākā referente (Ārstniecības personas)  67602101  aelita.jansone@vi.gov.lv
Gunta Stūre

Vecākā referente (Ārstniecības iestādes)

 67501589  gunta.sture@vi.gov.lv
Ingrīda Krieviņa Vecākā referente     ingrida.krievina@vi.gov.lv
Andžela Gudre Vecākā referente     andzela.gudre@vi.gov.lv
Laila Tracevska Referente  26805452  laila.tracevska@vi.gov.lv
Anita Ose   Referente    anita.ose@vi.gov.lv
JURIDISKAIS DEPARTAMENTS

Laura Šāberte

Departamenta vadītājs    
Ārstniecības riska fonda nodaļa
Kristīne Kalniņa Nodaļas vadītājs    kristine.kalnina@vi.gov.lv
Finanšu un grāmatvedības nodaļa
Agnese Logoša Nodaļas vadītāja  67357823  agnese.logosa@vi.gov.lv
Rita Jansone Finansiste  67807536  rita.jansone@vi.gov.lv
Anda Kampernova Vecākā norēķinu grāmatvede  67807536  anda.kampernova@vi.gov.lv
Ineta Vule Vecākā personāla grāmatvede  67807536  ineta.vule@vi.gov.lv
Žanna Stavro Vecākā grāmatvede  67807536  zanna.stavro@vi.gov.lv
Personālvadības un darba aizsardzības nodaļa   
Inārija Dzene Nodaļas vadītāja  67819675  inarija.dzene@vi.gov.lv
Angelija Rogova Vecākā personāla speciāliste  67819675  angelija.rogova@vi.gov.lv
Ričards Balnass Darba aizsardzības speciālists  67819675  ricards.balnass@vi.gov.lv
STRATĒĢISKĀS PLĀNOŠANAS UN ATTĪSTĪBAS DEPARTAMENTS
Evija Palčeja Departamenta vadītāja  67819676  evija.palceja@vi.gov.lv
Plānošanas, analīzes un projektu vadības nodaļa   
Alla Nogotkova Nodaļas vadītāja  67507982  alla.nogotkova@vi.gov.lv
Svetlana Jakovļeva Nodaļas vadītājas vietniece projektu vadībā  28683490  svetlana.jakovleva@vi.gov
   
 
Iveta Biļika Pārvaldes vecākā referente  67507987 iveta.bilika@vi.gov.lv
Maija Ladeiko Vides veselības analītiķe  67507992 maija.ladeiko@vi.gov.lv
Ivita Bijona Veselības aprūpes analītiķe 67507992 ivita.binjona@vi.gov.lv
       
Kvalitātes un risku vadības nodaļa 
Arnis Bluķis Nodaļas vadītājs  67357817  arnis.blukis@vi.gov.lv
Ilze Grīsliņa Kvalitātes vadības sistēmas vecākā speciāliste  67357822  ilze.grislina@vi.gov.lv
Antra Stafecka Datu aizsardzības speciālists    antra.stafecka@vi.gov.lv
Administratīvā nodrošinājuma nodaļa   
Māris Leščinskis Nodaļas vadītājs  67819683  maris.lescinskis@vi.gov.lv
Marina Ribakova Materiālo resursu vecākā speciāliste  67819683  marina.ribakova@vi.gov.lv
Edgars Cīrulis Saimniecības pārzinis  67819680  edgars.cirulis@vi.gov.lv
Informācijas tehnoloģiju un sakaru sistēmas nodaļa
Deniss Očeredņuks Nodaļas vadītājs  67819682  deniss.ocerednuks@vi.gov.lv
Jānis Kalnevics Informatīvo sistēmu projektētājs  67819682  janis.kalnevics@vi.gov.lv
Māris Kaulačs Informācijas sistēmu inženieris  67819682  maris.kaulacs@vi.gov.lv
Aleksandrs Loginovs Informācijas sistēmu inženieris   67819682  aleksandrs.loginovs@vi.gov.lv
VESELĪBAS APRŪPES DEPARTAMENTS


   
Dace Roze Departamenta vadītājas vietniece    dace.roze@vi.gov.lv
 Inese Vēvere Pārvaldes vecākā referente  67081660  inese.vevere@vi,gov.lv
Veselības aprūpes kvalitātes kontroles nodaļa  
       
Ilze Buka
Nodaļas vadītāja vietniece
 67357820   ilze.buka@vi.gov.lv
Medicīnas ierīču uzraudzības nodaļa
Jeļena Cīrule Vecākais tehniskās uzraudzības inspektors  67081611  jelena.cirule@vi.gov.lv
Lelde Betlere Tehniskās uzraudzības inspektore  67081611  lelde.betlere@vi.gov.lv
Ārstniecības iestāžu kontroles nodaļa   

Viktorija Zefīrova- Tačinska

Nodaļas vadītāja  

 viktorija.zefirova- tacinska@vi.gov.lv

Baiba Daudze  Nodaļas vadītājas vietniece   67507993 baiba.daudze@vi.gov.lv
 
Svetlana Andrejeva Inspektore       svetlana.andrejeva@vi.gov.lv
Ilze Grabovska Inspektore     ilze.grabovska@vi.gov.lv
 
Iveta Hirša Inspektore   iveta.hirsa@vi.gov.lv
Žanna Kirejeva Vecākā inspektore   67507994  zanna.kirijeva@vi.gov.lv
 Aleksandrs Nogotkovs Vecākais inspektors    67507993  aleksandrs.nogotkovs@vi.gov.lv
Līga Paeglīte  Vecākā inspektore     liga.paeglite@vi.gov.lv
Jeļena Vilkrista Vecākā inspektore    67507994 jelena.vilkrista@vi.gov.lv
FARMĀCIJAS DEPARTAMENTS
Rihards Burmistris
Departamenta vadītājs  67081655  rihards.burmistris@vi.gov.lv
Zāļu kontroles nodaļa    
Lilija Jakupane    Nodaļas vadītāja  67357811  lilija.jakupane@vi.gov.lv
Komercprakses nodaļa
Jānis Valenieks    Nodaļas vadītājs                       67081547        janis.valenieks@vi.gov.lv
 
       
SABIEDRĪBAS VESELĪBAS  DEPARTAMENTS
Solvita Muceniece
Departamenta vadītāja  67081577  solvita.muceniece@vi.gov.lv
Inta Svariņa Parvaldes vecākā referente  67819681  inta.svarina@vi.gov.lv
Vides veselības nodaļa
Normunds Kadiķis    Nodaļas vadītājs        67819695                    normunds.kadikis@vi.gov.lv
Produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļa   
Maija Rumpētere Nodaļas vadītāja  67378367  maija.rumpetere@vi.gov.lv
Produktu kontroles nodaļ  
Jana Neimane
Nodaļas vadītāja
 28684005  jana.neimane@vi.gov.lv
Higiēnas novērtēšanas nodaļ  
Olga Saganoviča Nodaļas vadītāja  67317787, 67081645  olga.saganovica@vi.gov.lv
Kuģu sanitārās apstrādes  kontroles apliecību izsniegšana Rīgā - 67317787, mob.29491437
 
Sabiedrības veselības kontroles nodaļa   
Ilona Drišļuka Nodaļas vadītāja
 67819685  ilona.drisluka@vi.gov.lv
 
 Reģionālo struktūrvienību kontaktinformācija   
Kurzemes kontroles nodaļa   
 Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3301, tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv
 Inta Leite  Nodaļas vadītāja  26316290  inta.leite@vi.gov.lv
 Ieva Blumfelde  Vecākā inspektore sabiedrības veselības jomā
 29467352  ieva.blumfelde@vi.gov.lv
Baiba Šteina  Inspektors sabiedrības veselības jomā
 26323802  baiba.steina@vi.gov.lv
Raiņa iela 17, Talsi, LV-3200, tālrunis/fakss: 63221089
Jānis Kalācis  Vecākais inspektors veselības aprūpes jomā
 29497387  janis.kalacis@vi.gov.lv
Maruta Doniņa  Inspektors sabiedrības veselības jomā
 20227306  maruta.donina@vi.gov.lv
Svetlana Martinova  Higiēnas ārste  26336007  svetlana.martinova@vi.gov.lv
 E.Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV-3401, tālrunis: 63423795, tālrunis/fakss: 63480879  
 Ārija Brīvkalne  Inspektors sabiedrības veselības jomā
 28376624  arija.brivkalne@vi.gov.lv
Inesa Kaseviča  Vecākā higiēnas ārste  29277736  inesa.kasevica@vi.gov.lv
Svetlana Juņina  Higiēnas ārste  26481579  svetlana.junina@vi.gov.lv
Kuģu sanitārās apstrādes  kontroles apliecību izsniegšana Liepājā - 63423795, mob.29277736
Saules iela 31, Ventspils, LV-3601, tālrunis/fakss: 63622325  
 Irēna Vinogradova  Vecākā higiēnas ārste  26337237  irena.vinogradova@vi.gov.lv

Kuģu sanitārās apstrādes  kontroles apliecību izsniegšana Ventspilī - 63622325, mob.26337237


Kuģu sanitārās apstrādes  kontroles apliecību izsniegšana Rojā un Mērsragā - 63221089, mob.26336007. 

Latgales kontroles nodaļa   
18.Novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404, tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv   
Ludmila Vainiņa  Nodaļas vadītāja  26641151  ludmila.vainina@vi.gov.lv
Ivans Vološčuks Vecākais inspektors veselības aprūpes jomā
 26627699  ivans.voloscuks@vi.gov.lv
Ināra Grabļevska Inspektors veselības aprūpes jomā
 29459640  inara.grablevska@vi.gov.lv
Ilze Skutele
Inspektors veselības aprūpes jomā
 27883298  ilze.skutele@vi.gov.lv
Žanete Šaudiņa Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā
 26673351  zanete.saudina@vi.gov.lv
Alla Rudzinska Inspektore sabiedrības veselības jomā
 28397453  alla.rudzinska@vi.gov.lv
Jolanta Vrubļevska-Ludiņa Vides veselības analītiķe  28324096  jolanta.vrublevska-ludina@vi.gov.lv
Evita Sibirceva Vides veselības analītiķe  27010268  evita.sibirceva@vi.gov.lv
Brīvības iela 258a, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis: 65231104
Sanita Nagle Inspektore sabiedrības veselības jomā
 29437261  sanita.nagle@vi.gov.lv
Artūrs Demidovs Inspektors veselības aprūpes jomā
 26315339  arturs.demidovs@vi.gov.lv
Evija Lāce Vides veselības analītiķe  27855980  evija.lace@vi.gov.lv
18.novembra iela 41, Ambulatorās daļas 3.korpuss, Rēzekne, LV-4601, tālrunis/fakss: 64624226   
Inga Auzāne Inspektors sabiedrības veselības  jomā
 29113596  inga.auzane@vi.gov.lv
Vladimirs Miņins Vecākais higiēnas ārsts  27832755  vladimirs.minins@vi.gov.lv
Vidzemes kontroles nodaļa  
L.Paegles iela 9, Valmiera, LV-4201, tālrunis: 64281130, tālrunis/fakss: 64281752, e-pasts: vidzeme@vi.gov.lv  
Kalvis Latsons Nodaļas vadītājs  28455570  kalvis.latsons@vi.gov.lv
Lolita Ķuze Inspektors sabiedrības veselības jomā
 29129437  lolita.kuze@vi.gov.lv
Indra Ieva Rozenberga Inspektors sabiedrības veselības jomā
 28601763  indra.rozenberga@vi.gov.lv
Daina Kola Inspektors sabiedrības veselības jomā
 29491652  daina.kola@vi.gov.lv
Iveta Šmite Inspektors veselības aprūpes jomā
 25772670  iveta.smite@vi.gov.lv
Mairita Grāvele Inspektors veselības aprūpes jomā
 28683173  mairita.gravele@vi.gov.lv
Elvīra Bojarinceva Higiēnas ārsta palīgs  64281130  elvira.bojarinceva@vi.gov.lv
Dina Līte-Zaķe Vides veselības analītiķis  64281130  dina.lite-zake@vi.gov.lv
Silvija Švalkovska Vides veselības analītiķis  64281130  silvija.svalkovska@vi.gov.lv
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, tālrunis/fakss: 64471256   
Evita Dmitrijeva Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā
 27875994  evita.dmitrijeva@vi.gov.lv
Zaiga Tarasa Vecāais inspektors veselības aprūpes jomā
 29495640  zaiga.tarasa@vi.gov.lv
Inga Ceimere
Inspektors veselības aprūpes jomā
 26146732  inga.ceimere@vi.gov.lv
Evita Kupča Vides veselības analītiķe  27039032  evita.kupca@vi.gov.lv
Zemgales kontroles nodaļa   
Krišjāņa Barona iela 40a, Jelgava, LV-3001, tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv  
Airisa Lapiņa Nodaļas vadītāja  29493627  airisa.lapina@vi.gov.lv
Lija Skranda Vecākais inspektors sabiedrības veselības jomā
 29405923  lija.skranda@vi.gov.lv
Dace Šulce Inspektors sabiedrības veselības jomā
 630883193  dace.sulce@vi.gov.lv
Jolanta Dzintare Vecākais inspektors veselības aprūpes jomā
 20279092  jolanta.dzintare@vi.gov.lv
Tatjana Losicka Higiēnas ārste  26643119  tatjana.losicka@vi.gov.lv
Jeļena Patrina Higiēnas ārste  26604580  ljelena.patrina@vi.gov.lv
Margarita Mistjukeviča Higiēnas ārsta palīgs  26629931  margarita.mistjukevica@vi.gov.lv