Trauksmes ziņojumu iesniegšana

 Trauksmes ziņojumu iesniegšana

2019. gada 1. maijā stājās spēkā Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums) ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā varēs celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus. Uzzini vairāk.

Sākot ar 1.maiju, Valsts kanceleja ir Trauksmes cēlēju kontaktpunkts.  

Vairāk informācijas skatīt šeit: www.trauksmescelejs.lv;  https://www.mk.gov.lv/lv/content/trauksmes-celeji

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa:
Valsts kanceleja ir izstrādājusi veidlapu, ar kuru var iepazīties šeit. Šo veidlapu var izmantot ikviens, lai nosūtītu trauksmes cēlēja ziņojumu.

 Trauksmes ziņojumu  ieteicams iesniegt, aizpildot  un parakstot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu un nosūtot to pa pastu (vēlams ar norādi uz aploksnes “trauksmes ziņojums”) vai elektroniski- ar elektronisko parakstu parakstītu uz e-pastu: trauksme@vi.gov.lv,  vai klātienē aizpildot un iesniedzot  ziņojumu iestādē uz vietas.

 

Veselības inspekcijas kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos:

Ieva Grava, Juridiskais departments, 67819678.

Jānis Valenieks,Farmācijas departaments, 67081547.