ESF projekts "Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai"

 

Latvijā laika posmā no 2010.gada oktobra līdz 2011.gada septembrim tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai” (vienošanās identifikācijas Nr.1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/031/19). Projekts paredzēja izstrādāt un ieviest vienotus bērnu nometņu organizēšanas, darbības, pārraudzības un publiskās informācijas pieejamības nosacījumus Latvijā valsts tiešās pārvaldes iestādēs un to struktūrvienībās. 

Šī projekta ietvaros pirmo reizi Latvijā veiktas būtiskas izmaiņas un uzlabojumi bērnu nometņu organizēšanas jomā.
 
Projekta īstenotājs - Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs.
 
85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts.
 
 
Vairāk informācijas par projektu:

ESF projekts „Kvalitatīvas metodiskās vadības sistēmas nodrošināšana bērnu nometņu organizēšanai”