ERAF projekts „Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma"

Latvijā ir uzsākta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma” (turpmāk - Projekts) īstenošana, kuru vada Valsts kanceleja.

Projekta mērķi: 

  1. Līdz 2020. gada beigām radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformu, kas sniedz priekšnoteikumus publiski radītas informācijas vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai.
  2. Uzlabot iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamību, īstenojot Direktīvas 2016/2102 prasības un tādējādi nodrošinot tīmekļvietņu pieejamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti.
  3. Nodrošināt efektīvu resursu izlietojumu valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu pārvaldībā, izmantojot vienotu tīmekļvietņu satura vadības sistēmu un centralizētu tehnisko atbalstu un uzturēšanu, kā arī decentralizētu satura veidošanu un administrēšanu.

Projektā piedalīsies 12 pilotiestādes, kuras sniegs priekšlikumus tehnisko specifikāciju izstrādei un testēs izstrādātā risinājuma pilota versiju, tostarp arī Veselības inspekcija.

Projekta īstenošanas laiks: 05.01.2018. – 04.01.2021.

Projekta budžets ir 2 miljoni euro, t.sk. 85% jeb 1,7 miljoni euro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

 

Plašāka informācija par Projektu pieejama Valsts kancelejas tīmekļa vietnē.