ERAF projekts "Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde.1.posms"

Veselības inspekcijā laika posmā no 2009. gada septembra līdz 2013. gada martam tika īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts ”Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde.1.posms”  (vienošanās identifikācijas Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/006). Projekts paredzēja, izmantojot informācijas tehnoloģijas, izveidot veselības nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmu (VUIS), kas nodrošinās uz kvalitatīvu informāciju un risku analīzi balstītu veselības nozares uzraudzību, piedāvās uzņēmējiem un iedzīvotājiem elektroniskos pakalpojumus, tādejādi paaugstinot Inspekcijas un citu nozares institūciju darba efektivitāti un mazinot administratīvo slogu uzņēmējiem un sabiedrībai.

 

Projekta īstenotājs – Veselības inspekcija.
Projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda starpniecību.
 
Vairāk informācijas par projektu: