Kvalitātes vadība

Veselības inspekcija īsteno valsts uzraudzību  veselības nozarē, mazinot riskus sabiedrības un personu veselībai, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar klientiem.

Inspekcija ir vienota, moderna, labi koordinēta, orientēta uz rezultātu un sadarbību.
 
Inspekcija savā darbībā ievēro šādus pamatprincipus:
  • Tiesiskums;
  • Darbinieku profesionalitāte;
  • Objektivitāte;
  • Neietekmējamība. 
Lai nodrošinātu savu uzdevumu pilnvērtīgu izpildi, Inspekcijā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši standartu LVS EN ISO 9001:2015 un LVS EN ISO/IEC 17020:2013 prasībām.
 
Inspekcijas kvalitātes pārvaldības sistēmu skatīt šeit.
 
Inspicēšanas procesu skatīt šeit.
 
Inspicēšanas darbībās pielietotās dokumentācijas paraugus skatīt šeit.
 
Inspekcija savas darbības uzlabošanai:

  • Veic kvalitātes vadības sistēmas auditus.
  • Īsteno amatpersonu profesionālās darbības uzraudzību.
  • Pārvalda Inspekcijas procesus un riskus. Inspekcijas procesus skatīt šeit.
  • Izskata saņemto informāciju no klientiem, kā arī veic klientu apmierinātības aptaujas.
  • Sūdzību izskatīšanas kārtību skatīt šeit.
  • Inspekcijas vadītājs nodrošina iesniegumu izskatīšanu , kur klients apstrīdējis Inspekcijas amatpersonu lēmumu un / vai faktisko rīcību. Veselības inspekcijas amatpersonas lēmuma un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību skatīt šeit. 
 
Kvalitātes pārvaldības sistēmas darbības nodrošināšanai Veselības inspekcijā pielieto digitālās interaktīvās kvalitātes vadības sistēmu QPR (Quality. Processes. Results.) un dokumentu pārvaldības informācijas sistēmu DocLogix.
 
 
Lai pilnveidotu Veselības inspekcijas pakalpojumu kvalitāti un paaugstinātu klientu apmierinātības līmeni, lūdzu iesaistieties, sniedzot savu atsauksmi, rakstot uz e-pastu atsauksmes@vi.gov.lv vai zvanot uz informatīvo tālruni 67081600.