Funkcijas

Veselības inspekcijas darbības mērķis ir īstenot valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai nodrošinātu nozari regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un izpildi.

 
Inspekcijas darbību nosaka 2019. gada 9. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums”.
 
Veselības inspekcijai ir noteikti astoņi darbības virzieni:
  • Ārstniecības iestāžu kontrole;
  • Medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas (ekspluatācijas) uzraudzība.
  • Veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes kontrole;
  • Ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzturēšana;
  • Farmaceitiskās, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites kontrole;
  • Paaugstināta riska subjektu kontrole;
  • Iedzīvotāju veselību ietekmējošo vides faktoru uzraudzība;
  • Ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu uzraudzība Latvijas tirgū;