Budžets

 
Informāciju publicē saskaņā ar 2016.gada 12.aprīļa MK noteikumu  Nr.225 " Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 2.un 3.punktu.
 

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2020. gadam.


Informāciju publicē saskaņā ar 2018.gada 25. septembra MK noteikumu  Nr. 611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā".
 

Programmas  "Veselības nozares uzraudzība" apakšprogramma  "Uzraudzība un kontrole"(20.05.20., PDF, 415 KB)

 

Programmas  "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogramma "Citu Eiropas kopienas projektu īstenošana":

 

 Programmas „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogramma „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2014-2020)”: