Budžets

Informāciju publicē saskaņā ar 2007.gada 6.marta MK noteikumu  Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.17.apakšpunktu” pret „Informāciju publicē saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 25.septembrī noteikumu Nr. 611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 19.8.apakšpunktu.”  

Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2019. gadam.

Informāciju publicē saskaņā ar 2018.gada 25. septembra MK noteikumu  Nr. 611 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā".