Par mums

 
Veselības inspekcija (VI) ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas izveidota 2007.gadā.
Inspekcija īsteno valsts uzraudzību veselības nozarē, mazinot riskus sabiedrības un personu veselībai, īpašu uzmanību pievēršot sadarbībai ar klientiem. 
Veselības inspekcijas darbību nosaka Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumi Nr.309 "Veselības inspekcijas nolikums". 
 
Veselības inspekcijas funkcijas un uzdevumus nosaka Nolikums
 
 
 
Vadība
Veselības inspekcijas vadītāja ir Indra Dreika.
 
 
Kontakti
Veselības inspekcija atrodas Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012
 
Tālrunis: 67081600
fakss: 67819672 
e-pasts: vi@vi.gov.lv