Publiskās personas noma no prvātpersonas

Veselības inspekcija vēlas nomāt biroja telpas Jelgavas pilsētā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 27.08.2019
Telpu platība - 80-100 m2
Lietošanas mērķis - Biroja telpas lietošanas kārtībā, ar kosmētisko remontu.
Līguma darbības termiņš - noma līdz 12 gadiem 
Plānotais nomas maksas apmērs - 2.50 euro/m2

 

Informāciju Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā skatīt šeit.