Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma saņemšana

VI centrālais birojs Rīgas reģions

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
 • Pirmdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Veselības inspekcija pēc muitas noliktavas turētāja (īpašnieka) pieprasījuma (iesnieguma) pārbauda zāļu uzglabāšanas vietu un sniedz atzinumu muitas noliktavas turētājam (īpašniekam) par tās atbilstību Eiropas Komisijas publicētajās zāļu labas izplatīšanas prakses pamatnostādnēs noteiktajām labas izplatīšanas prakses prasībām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klients iesniedz pieteikumu Veselības inspekcijā, pievienojot apliecinātus dokumentu atvasinājumus:
  1.1. Muitas noliktavas turēšanas atļauja;
  1.2. Muitas noliktavas plāns (plāna shēma) ar iezīmētu zāļu uzglabāšanas telpu;
  1.3. Iekšējais normatīvais akts par zāļu saņemšanu, nosūtīšanu, uzglabāšanas apstākļu nodrošināšanu atbilstoši zāļu specifikācijai, ražotāja norādītajiem apstākļiem un uzskaiti muitas noliktavā (kvalitātes sistēmas dokuments), nodrošinot zāļu uzglabāšanu drošā vietā atsevišķi no citām precēm;
  1.3.1. Ja muitas noliktavā paredzēta narkotisko un psihotropo zāļu uzglabāšana, iekšējā normatīvajā aktā nosaka narkotisko un psihotropo zāļu uzglabāšanas kārtību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  1.4. Rīkojums par atbildīgo personu (atbildīgām personām);
  1.5. Dokuments, kas apliecina temperatūras un vides kontrolei izmantojamo ierīču vai aprīkojuma verificēšanu un kalibrēšanu;
  1.6. Dokuments, kas apliecina kaitēkļu programmas uzturēšanu (Līgums par dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumiem).

  Pakalpojums ir bezmaksas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Muitas noliktavai, kurā paredzēts uzglabāt zāles, nepieciešams Veselības inspekcijas atzinums par noliktavas atbilstību zāļu uzglabāšanas prasībām atbilstoši Eiropas Komisijas publicētajām zāļu labas izplatīšanas prakses pamatnostādnēm (valsts valodā pieejamas Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē).

  Veselības inspekcija pēc muitas noliktavas turētāja (īpašnieka) pieprasījuma pārbauda zāļu uzglabāšanas vietu un sniedz atzinumu muitas noliktavas turētājam (īpašniekam) par tās atbilstību Eiropas Komisijas publicētajās zāļu labas izplatīšanas prakses pamatnostādnēs noteiktajām labas izplatīšanas prakses prasībām.

  Pēc muitas īpašnieka rakstveida pieprasījuma (iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesniedz papīra formātā vai portālā www. latvija.lv - Iesniegums Veselības inspekcijai) Veselības inspekcija veic pārbaudi un sastāda kontroles aktu.

  Ja konstatēts, ka muitas noliktava atbilst Eiropas Komisijas publicētajās zāļu labas izplatīšanas prakses pamatnostādnēs noteiktajām labas izplatīšanas prakses prasībām, Veselības inspekcija papīra formātā sagatavo atzinumu un nosūta muitas noliktavas turētājam uz pieprasījumā norādīto adresi.

  Minēto atzinumu muitas noliktavas turētājs (īpašnieks) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par muitas noliktavu darbību iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā.

Saņemt pakalpojumu