Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Ārstniecības iestāžu reģistrācija un paziņojumi par informācijas izmaiņām

Pakalpojuma pieprasīšana

VI centrālais birojs Rīgas reģions

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
 • Pirmdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Pakalpojuma saņemšana

VI centrālais birojs Rīgas reģions

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
 • Pirmdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Otrdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Trešdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Ceturtdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • Piektdiena8.30 - 12.30 ; 13.00 - 17.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Ārstniecības iestāde ir tiesīga sniegt ārstnieciskus pakalpojumus, ja tā ir reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā un atbilst obligātajām prasībām.Veselības inspekcija izvērtē ārstniecības iestādes atbilstību obligātajām prasībām un pieņem lēmumu par ārstniecības iestādes reģistrāciju.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Jāiesniedz ārstniecības iestāžu reģistrācijas iesniegums un dokumenti. Ja notikušas izmaiņas, ārstniecības iestāde 10 darbdienu laikā raksta paziņojumu.

  Aizpildītu iesniegumu par ārstniecības iestādes reģistrāciju var iesniegt:
  - izmantojot e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
  - elektroniski, sūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pastu vi@vi.gov.lv ;
  - nosūtot pa pastu;
  -klātienē, pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67081600 vai rakstot uz e-pastu vi@vi.gov.lv

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process) - Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.
Atbilstoši Veselības inspekcijas nolikumam Inspekcijas amatpersonu lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Inspekcijas vadītājam (Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012)

Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (www.solvit.eu).

Brīdinājums - ārstniecības iestādi var svītrot no reģistra , ja tā nepilda Valsts statistikas likuma noteiktās prasības un līdz kārtējā gada 1. martam neiesniedz Veselības ekonomikas centram pārskatu par ārstniecības iestādes darbību iepriekšējā gadā (Noteikumu  17. 1.punkts ).

Normatīvie akti:

Ārstniecības likums
(Saeima; likumi; 1997.10.01.)

Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru
(Ministru kabinets; noteikumi; 170; 2005.03.16.)

Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām
(Ministru kabinets; noteikumi; 60; 2009.02.12.)

Veselības inspekcijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 309; 2019.07.12.)

Saņemt pakalpojumu