Latvijas normatīvie dokumenti:

  1. Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums;
    06.09.2016. MK noteikumi Nr. 593 "Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu";
    05.07.2016. MK noteikumi Nr. 440 "Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem";
    14.06.2016. MK noteikumi Nr. 372 "Elektronisko cigarešu uzpildes mehānisma tehniskie standarti";
    17.05.2016. MK noteikumi Nr. 306 "Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību".