Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 27.marta  noteikumiem Nr.220 „Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās”:

„ārstniecības iestāde ir tiesīga iegādāties zāles zāļu lieltirgotavā, tajā skaitā arī narkotiskās zāles un psihotropās zāles, vai iegādāties narkotiskās zāles aptiekā, ja saņemts Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) izsniegts pārbaudes akts, kurā norādīta atļauja zāļu iegādei”.

Lai saņemtu augstāk minēto pārbaudes aktu, ārstniecības iestāde iesniedz Veselības inspekcijā iesniegumu un dokumentu kopijas:

  1. Dokumentu, kas apliecina, ka ārstniecības iestāde atbilst normatīvajos aktos par ārstniecības iestādēm noteiktajām obligātajām prasībām;
  2. Dokumentu par zāļu apriti atbildīgās amatpersonas nozīmēšanu;
  3. Dokumentu, kas apliecina atbildīgās personas medicīnisko izglītību;
  4. Ārstniecības iestādē lietojamo zāļu sarakstu. 

Iesniedzot dokumentus pirmo reizi, lai iegūtu atļauju zāļu iegādei, iesnieguma veidlapā aizpilda 1.punkta pirmo daļu, tajā skaitā atzīmējot vai iestādē paredzēts iegādāties psihotropās un/ vai narkotiskās zāles un 3., 4., 5., punktus.

Iesnieguma veidlapu:

Ja ārstniecības iestādē nav paredzējusi iegādāties psihotropās un/vai narkotiskās zāles, neatzīmē  4. punkta 4.2. apakšpunktu.

Lai atkārtoti saņemtu pārbaudes aktu un atjaunotu atļauju zāļu iegādei, ārstniecības iestāde iesniedz iepriekšminēto iesniegumu vismaz 30 dienas pirms iepriekšējā pārbaudes aktā norādītā zāļu iegādes atļaujas derīguma termiņa beigām. Dokumentu kopijas iesniedz, ja tajos veiktas izmaiņas.

Iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem:

  • iesniedz Veselības inspekcijā, Klijānu ielā 7, Rīgā (katru darba dienu no 8:30-12:30; 13:00-17:00), Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2; Daugavpilī, 18.Novembra ielā 105; Valmierā, L.Paegles ielā 9; Jelgavā, Zemgales prospektā 3;
  • nosūta pa pastu Veselības inspekcijai, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012;
  • iesniedz, izmantojot Vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv.  

Pēc iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas Veselības ins amatpersona 30 dienu laikā pārbauda zāļu aprites un narkotisko zāļu vai psihotropo zāļu (ja tādas lieto vai ir paredzēts lietot) uzskaites un iznīcināšanas kārtību ārstniecības iestādē. 

Veselības inspekcijas pārbaude un atļaujas izsniegšana ir bez maksas.

Izsniegto atļauju reģistrs atrodams šeit.